Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Frank Träisk

Med dr, överläkare, /S:t Eriks ögonsjukhus

Prenumerera på våra nyhetsbrev