Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Tuninger

Överläkare, Psykiatri/SUS Lund


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev