Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Dag Nyholm

Docent, specialistläkare, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev