Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Cecilie Hveding Blimark

Med dr, överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev