Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Björn Owe-Larsson

Chefsöverläkare, Psykiatri Sydväst PSSV/Karolinska universitetssjukhuset


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev