Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bengt R. Widgren

Docent, Predicare AB/Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev