Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bengt Göran Hansson

Associate Professor, Department of Medicine/Hallands Hospital Halmstad


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev