Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Astrid Gruber

Docent , /Karolinska Universitetssjukhuset

Prenumerera på våra nyhetsbrev