Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Bengtsson

Professor, överläkare, Reumatologiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev