Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Försvarsmakten

FÖRSVARSMAKTEN

Vi söker dig som är läkare, sjuksköterska eller har en annan specialistkompetens och är beredd att ge våra soldater och sjömän kvalificerad vård var de än befinner sig.

Du blir väl utrustad, utbildad och förberedd för att klara dina uppgifter i fredstid, under väpnad konflikt, i händelse av kris och katastrof samt vid nationella och internationella insatser.

Just nu har vi ett antal lediga tjänster inom hälso- och sjukvård på hel- eller deltid.

Läs mer och sök här

Arbeta i Försvarsmakten
Du hittar samma yrkesroller i Försvarsmakten som i din vardag. Vår vardag ser bara lite annorlunda ut. Oavsett om du deltar i en insats under väpnad konflikt eller arbetar hemma på ditt förband innebär ditt arbete att du alltid är mentalt och fysiskt förberedd för extrema och oförutsägbara situationer. Med modern utrustning och kvalificerade, erfarna medarbetare blir du en viktig del av vår väl fungerande hälso- och sjukvård.

Vad får du ut av att arbeta i Försvarsmakten
Vi behöver din civila kompetens! I utbyte kan vi erbjuda dig ett arbete som skiljer sig från mängden. Du får möjlighet att utvecklas som människa och professionellt. Förutom militära utbildningar kan du få tillgång till eftertraktade traumautbildningar.

Som legitimerad sjukvårdspersonal kan du välja om du vill arbeta hel- eller deltid, nationellt eller internationellt, kliniskt eller till exempel med stabstjänst eller utbildning. Som deltidsanställd i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men arbetar hos oss enligt ett uppgjort schema, och då har du rätt till tjänstledighet från din ordinarie arbetsgivare. Alla soldater och sjömän måste ha goda militära kunskaper. Det gäller även dig. Har du ingen erfarenhet ser vi till så att du får den kunskap och utbildning som behövs för att du skall kunna skydda dig själv, din enhet och era patienter.

Vilka krav ställer vi?
Vi söker framför allt dig som är legitimerad specialistläkare inom anestesi, kirurgi eller ortopedi eller har genomfört minst tre år av din ST-utbildning. Som läkare inom allmän/internmedicin, akutläkare eller kanske specialist inom infektion, psykiatri, radiologi eller öron/näsa/hals kan du också vara intressant för oss. Som sjuksköterska skall du vara legitimerad med specialistexamen och i de flesta fall ha minst två års relevant arbetslivserfarenhet i din specialitet. Tandläkare skall vara legitimerade och ha minst fem års aktuell klinisk erfarenhet i samtliga av allmäntandläkarens discipliner.

Övriga personalkategorier skall vara legitimerade (där så är möjligt) och ha mångsidig utbildning i kombination med gedigen erfarenhet inom de aktuella arbetsområdena. Du skall vara svensk medborgare, uppfylla fysiska och medicinska krav för militär grundutbildning och tjänstgöring i våra insatsförband, godkänd i säkerhetsprövningen, ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska (tal och skrift) samt vara beredd att tjänstgöra både nationellt och internationellt.

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Försvarsmedicincentrum förser Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård. Alla soldater och sjömän har rätt till kvalificerad sjukvård, oavsett var de befinner sig. Därför rekryterar vi civila specialister som till exempel läkare och sjuksköterskor.

Läs mer om hälso- och sjukvård i Försvarsmakten här

Se våra lediga tjänster här

Läs mer om Försvarsmedicincentrum här

Har du frågor når du oss enklast via mail medicinalrekrytering@mil.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev