Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Smärtmekanismer vid buksmärta

Tarmarna

 • Saknar nociceptorer för skärande stimuli
 • Distension av tarmväggen stimulerar smärta
 • Ischemi stimulerar smärta

Peritoneum

 • Inflammation
 • Kemisk retning, t.ex.
  • Mag-tarminnehåll
  • Blod

Gallvägar, urinvägar

 • Obstruktion och distension (t.ex. sten, tumör)
 • Inflammation (infektion)

Övriga (exempel)

 • Inflammationer (t.ex. ulkus, pankreatit)
 • Muskelblödning (t.ex. rektusskidan, psoas) (OBS! Waranpatienter!)
 • Genitalia (t.ex. ischemi, inflammation)

Prenumerera på våra nyhetsbrev