Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

”The Big Five” (mest akuta)

The Big Five är de fem kirurgiska diagnoser som utgör det största akuta hotet mot patientens liv och som kräver en snabb initial handläggning. De ger oftast höga, centrala och/eller generella buksmärtor utan tydlig sidoskillnad.

Givetvis kan även andra diagnoser orsaka livshotande tillstånd, inte minst blödningar såsom mjältruptur vid splenomegali och andra aneurysmblödningar. Beakta alltid även akuta icke-kirurgiska diagnoser vid höga eller diffusa buksmärtor! Den initiala handläggningen är dock samma oavsett bakomliggande diagnos (se Fem beslut).

Gastrointestinala blödningar (både övre och nedre) ger oftast inte akuta buksmärtor och ingår därför inte i denna redovisning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev