Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

SBAR

SBAR är ett format för kommunikation i komplexa miljöer och som lämpar sig för bl.a. rapportering inom sjukvården.

SBAR vid ett akutbesök kan sammanfattas som följer:

  • Situation: Sökorsak
  • Bakgrund: Anamnes
  • Aktuellt tillstånd: Status, parametrar, lab
  • Rekommendation: Preliminär bedömning

Prenumerera på våra nyhetsbrev