Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Radiologiska undersökningar

Slätröntgen

CT (datortomografi)

Ultraljud

Prenumerera på våra nyhetsbrev