Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Preparat och dosering

Förstahandsval (förutom stenanfall enligt nedan)

 • Opioid intravenöst
 • Hjälper vid de flesta typer av buksmärtor
 • Effekten kan reverseras med naloxone i.v.
 • Preparat och dosering
  • Morfin 2.5 – 5 mg i.v.
  • Ketogan 2.5 – 5 mg i.v. (vid t.ex. känd njursvikt, metaboliseras i levern)
  • Upprepas tills smärtfrihet uppnås
 • ev Försiktighet vid kända gallstensanfall (kan ge spasm sfinkter Oddi, evidensen dock svag)
 • Vid redan pågående opioidbehandling – högre doser opioider krävs, se konverteringstabell

Uttalad misstanke om njurstensanfall eller känd gallstenssjukdom

 • I första hand NSAID parenteralt (preparat och dosering enligt lokala riktlinjer)
 • Försiktighet vid kreatininstegring, känd överkänslighet inkl. ASA
 • Vid utebliven effekt efter cirka 30 minuter – opioid i kombination med spasmolytika (t.ex. Spasmofen 1 ml i.v. eller s.c.)

Prenumerera på våra nyhetsbrev