Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Övrig diagnostik

EKG

  • Kan identifiera t.ex. ischemisk hjärtskada, förmaksflimmer
  • Kardiell sjukdom kan antingen ge de primära symtomen (hög buksmärta/låg bröstsmärta) eller orsaka sekundär sjukdom som ger buksmärta (t.ex. tarmischemi)

V-sond

  • Värderar passagehinder i tarmen och utseende av ventrikelinnehåll
  • Skyddar även luftvägarna vid kräkningar

KAD

  • Värderar urinretention samt timdiuresen
  • Man kan vid frågeställning urinstämma börja med ett lokalt ultraljud över blåsan (s.k. Bladderscan)

Prenumerera på våra nyhetsbrev