Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Ospecifika buksmärtor

  • Ospecifika buksmärtor kallas även buksmärta UNS (icd-kod R10.4)
  • Innebär smärtor som spontant avklingat och där man trots antingen vidare utredning eller uppföljning efter akutbesöket inte kan fastställa orsaken till smärtepisoden
  • Är alltid en uteslutningsdiagnos
  • Nästan var tredje patient som söker för akuta buksmärtor tillhör denna grupp (se Hur vanliga är de olika diagnoserna?)

Prenumerera på våra nyhetsbrev