Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Ordinationer vid inläggning

Kontroller av vitala parametrar

 • Vid alla inläggningar skall man ta ställning till hur patienten skall övervakas
 • Upprepade kontroller av vitalparametrar är ett viktigt sätt att följa sjukdomens förlopp
 • Hur tätt kontrollerna tas beslutas från fall till fall
 • Om möjligt tas kontrollerna enligt en strukturerad modell (t.ex. MEWS)

Fasta

 • Grundregeln är att alla inneliggande kirurgpatienter ordineras fasta och dropp
 • Undantag kan vara patienter där operation inte är aktuell inom 6 timmarna
 • Alltid vid misstanke om The Big Five
 • De flesta kan dock ta sina vanliga mediciner per os

Vätska

 • Basalbehov (energi + vätska)
  • Främst 5-10% buffrade glukosdropp
  • Ungefärligt vätskebehov – 30 ml/kg/dygn + ersätta förluster
  • Ungefärligt energibehov – 30 kcal/kg/dygn
  • Innebär ofta 2 L under första dygnet
 • Förluster
  • Kräkningar ersätts främst med 0,9% NaCl
  • Förluster till tarmar, fri bukhåla eller drän (vid t.ex. ileus, pankreatit, generell peritonit) ersätts främst med Ringeracetat
  • Patienter med buksmärtor ligger ofta “back” vid inläggningen, ligg steget före!
  • Innebär ofta 1-2 L under första dygnet till hjärtfriska patienter (men styrs främst efter mätbara förluster och diures)

Smärtlindring

 • I första hand ordineras Ketogan/Morfin (läs mer under Smärtlindring)
 • Kan ges s.c. på avdelningen om pat ej alltför smärtpåverkad, annars intravenöst
 • Viktigt med tydligt beslut hur mycket smärtlindring som får ges innan ny läkarbedömning skall utföras

Antibiotika

 • Vissa diagnoser skall alltid ordineras parenteral antibiotika, t.ex.
 • Vissa diagnoser skall som regel endast ha antibiotika vid tecken på sepsis, perforation, vid konservativ behandling eller som preoperativ profylax, t.ex.
 • OBS! Blod- och urinodling ska tas på alla som ordineras antibiotika i.v.!
 • Följ lokala riktlinjer, men undvik så långt det är möjligt behandling med cefalosporiner och kinoloner (båda dessa grupper driver resistensutvecklingen kraftigt, läs mer på t.ex. Strama-gruppens hemsida)

Övriga mediciner

 • De flesta fastande patienter kan ta sina vanliga mediciner (undantag t.ex. perforerat ulkus, ileus, svåra kräkningar)
 • Patienter som står på prednisolon – överväg alltid att ge Solu-Cortef 50-100 mg 1 x 3 (vid sjukdom med någon form av allmänpåverkan)
 • Patienter med diabetes – kryssa metformin efter ev CT med kontrast, justera insulindoser, ordinera dropp

Provtagning

 • Inflammatoriska parametrar tas oftast efter 8-12 timmar/morgonen efter
 • Hb och kreatinin liksom Troponin kan behöva följas tätare
 • Blododling x 2 och urinodling x 1 på alla som ordineras antibiotika i.v.
 • Blodgruppering och bastest om operation eller transfusion kan bli aktuellt

V-sond (14-18 Charrière)

 • Indikationer
  • Alla med kräkningar
  • Frikostigt vid t.ex. ileus, pankreatit, perforerat ulkus
 • Skyddar luftvägarna och ger diagnostisk information (tarmpassage, ventrikelinnehåll)
 • Skall som regel sättas på akutmottagningen
 • Man får dock vara pragmatisk och avstå
  • Vid upprepade misslyckade försök
  • Om patienten vägrar trots adekvat information

KAD

 • Indikationer
  • Påverkade vitala parametrar
  • Rubbad vätskebalans (t.ex. ileus, pankreatit, massiva kräkningar)
 • Enda säkra sättet att
  • Övervaka cirkulationen
  • Ha säker kontroll över vätskebalansen
 • Sätts av usk antingen på akuten eller avdelningen

Prenumerera på våra nyhetsbrev