Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Labprover

Rutinprover

 • Hb
  • Sjunker ofta inom 30 minuter vid större blödning
  • Normalt Hb kan dock aldrig ensamt utesluta signifikant blödning
 • Leukocyter (reagerar snabbt, stiger vid många akuta sjukdomar)
 • CRP (stiger efter 8-12 tim)
 • Na, K, kreatitin (vätskebalans, njurfunktion)
 • Glukos
 • Urinprov (graviditetstest, multistix)

Höga/diffusa buksmärtor

 • Leverstatus
  • Bilirubin, ALAT, ALP, GT och pankreasamylas
  • ALP > 4 gånger förhöjt tillsammans med tydligt förhöjt GT talar för gallstas
  • Vid ett gallstensanfall (eller kolecystit) kan dock leverproverna vara allt från diffust förhöjda till helt normala
 • Pankreasamylas
  • > 3 gånger förhöjning ställer i normalfallet diagnosen akut pankreatit
  • Lågt amylas trots pankreatit
   • Kort halveringstid – patienter med akut pankreatit som söker efter några dagar kan ha högt CRP men normaliserat amylas
   • Vid kronisk pankreatit ses ofta snarare för låga värde
  • Förhöjt amylas vid annan diagnos (< 3 gångers förhöjning)
 • Troponin
  • Reagerar tidigast 3-6 timmar efter debut
  • Ta alltid EKG samtidigt (trippeldiagnostik)
  • Signifikant enzymläckage indikerar i första hand hjärtinfarkt
  • Kan vara primär diagnos, eller sekundär till annan svår sjukdom
  • Enzymläckage kan även ses vid t.ex. tarmischemi, och mer ospecifikt vid t.ex. kreatininstegring
 • D-dimer
  • Reagerar snabbt men är ospecifikt
  • Om negativt är diagnosen tarmischemi mycket osannolik
  • Om positivt inget egentligt diagnostiskt värde
 • Laktat
  • Stiger vid all metabol acidos, inkl. tarmischemi
  • Reagerar långsamt = stiger sent i förloppet vid tarmischemi
  • Normalt laktat utesluter inte tarmischemi
  • Analyseras normalt i en venös blodgas

Övriga

 • Blödningsstatus
  • Trombocyter
  • APTT, PK
 • Blodgruppering, bastest (frikostigt vid misstanke om blödning eller operationsbehov)
 • Blod- och urinodlingar (frikostigt vid tecken på sepsis, hög feber)

Prenumerera på våra nyhetsbrev