Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Klinisk undersökning

En strukturerad och ändamålsenlig klinisk undersökning är en av hörnstenarna vid handläggning av akuta buksmärtor. Den utförs oftast när man besvarat frågorna 1-2.

Nedan återfinns en strukturerad genomgång över viktiga punkter i anamnes och status, liksom en genomgång av olika labprover och övrig diagnostik som kan vara av värde.

Sist beskrivs några viktiga patientgrupper som kräver särskilda överväganden.

Anamnes

Status

Labprover i akutskedet

Övrig diagnostik

Prenumerera på våra nyhetsbrev