Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Alla diagnoser (BIOPSI)

Indelningen nedan utgår från de olika etiologier som kan ligga bakom traditionellt kirurgisk buksjukdom (minnesregel BIOPSI).

”The Big Five” anges först under varje rubrik. De utgörs av rAAA, tarmischemi, ileus, perforerat ulkus och pankreatit.

BIOPSI

 • Blödning
 • Ischemi
 • Obstruktion
 • Perforation
 • Sekundärt (malignitet, trauma)
 • Inflammation/infektion

Blödning

 • rAAA
 • Mjältruptur (OBS! Spontan ruptur vid splenomegali, t.ex. mononukleos!)
 • Blödning från andra parenkymatösa organ
 • Muskelblödning
  • Från t.ex. psoas, rektusskidorna
  • Kan komma spontant hos warfarinbehandlade patienter

Ischemi

Obstruktion

Perforation (fri eller täckt)

Sekundärt

 • Malignitet (perforation, blödning, ischemi)
 • Trauma (perforation, blödning)

Inflammation/infektion

Prenumerera på våra nyhetsbrev