Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Indikationer för inläggning

Absoluta indikationer

 • Påverkade vitala parametrar (i något skede)
 • Påverkat allmäntillstånd (inkl. frossa)
 • Pat kan ej försörja sig per os alt. dehydrerad
 • Vid vissa verifierade diagnoser/tillstånd, t.ex.

Relativa indikationer (exempel)

 • Pat som krävt parenteral smärtlindring
 • Buksmärta med inflammatorisk påverkan (feber, stegrade leukocyter/CRP)
 • Behov att följa ett misstänkt förlopp (t.ex. appendicit, s.k. “bukobs”)
 • Behov av parenteral antibiotikabehandling (t.ex. divertikulit)
 • Behov av fortsatt parenteral smärtlindring
 • Behov av inneliggande utredning
 • Behandlingskrävande tillstånd har inte kunnat uteslutas

OBS! Inför hemgång från akutmottagningen – förklara alltid för patienten att man ofta inte ställt en slutlig diagnos och betona vikten av att söka akut på nytt vid förvärrade symtom!

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev