Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Indelade efter specialitet

Gynekologiska diagnoser

Urologiska diagnoser

 Internmedicinska diagnoser

Infektiösa diagnoser

 • Pneumoni/pleurit (ff.a. basala eller bilaterala)
 • Borrelios
 • Gastroenteriter
  • Bakteriella
  • Virala
  • Parasitoser
 • Leverinfektioner (t.ex. hepatiter, parasitoser)
 • Malaria
 • Mononukleos (OBS! Kan ge spontan mjältruptur!)
 • Zoster (herpes, varicella)
 • Primär bakteriell peritonit

Övriga (exempel)

 • Lymfadenitis mesenterica (”körtelbuk”, viktig differentialdiagnos till appendicit)
 • Familjär medelhavsfeber
 • Intoxikationer (t.ex. bly)
 • Obstipation
 • Läkemedelsbiverkan
 • Somatisering

Prenumerera på våra nyhetsbrev