Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Hur vanlig är diagnosen?

Procentsiffrorna nedan anger en ungefärlig fördelning mellan bakomliggande diagnoser hos de patienter som söker akutmottagningen för buksmärta. Få studier har undersökt detta ämne varför procentsatserna är väldigt osäkra och uppskattade med utgångspunkt i tre artiklar (se referenslista).

”The big five” (10-15%)

De största grupperna är pankreatit eller ileus av mild-måttlig allvarlighetsgrad.

”Klabbet” (60-70%)

Övriga diagnoser (10-20%)

 

Kom ihåg: Ovanliga manifestationer av vanliga sjukdomar är vanligare än vanliga manifestationer av ovanliga sjukdomar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev