Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Indikationer, diagnoser

Generella riktlinjer

 • En akut röntgenundersökning förutsätter att patienten är cirkulatoriskt stabil eller stabiliserad (annars övervägs akut operation)
 • Undersökningen skall tillföra information som konkret påverkar handläggningen
 • Överväg om samma information kan erhållas genom inneliggande observation
 • Var mer frikostig med att utföra akut radiologi hos
  • Äldre patienter där operation övervägs (vid t.ex. misstänkt appendicit)
  • Immunosupprimerade patienter

Radiologi vanligen direkt från akutmottagningen vid misstanke om t.ex.

 • rAAA och annan större blödning (CT-angiografi)
 • Tarmischemi (CT-angiografi)
 • Ileus (buköversikt eller CT-buk utan kontrast)
 • Perforationer av t.ex. ulkus, appendix, divertikulit (buköversikt eller CT-buk utan kontrast)
 • Njurstensanfall (oftast en CT-buk utan kontrast) vid
  • Förstagånsanfall hos pat > 50-60 års ålder
   • Görs för att utesluta rAAA vilket lätt kan feltolkas som njurstensanfall
   • Man kan även välja att göra ett ultraljud av aorta
  • Misstanke om avstängd pyelonefrit

Radiologi vanligen via vårdavdelning vid misstanke om t.ex.

Akut radiologi vanligen inte indicerat vid misstanke om t.ex.

Prenumerera på våra nyhetsbrev