Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

4. Behövs inläggning? Åtgärder?

Indiktationer för inläggning

Ordinationer vid inläggning

Prenumerera på våra nyhetsbrev