Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Icke-kirurgiska diagnoser

Ett antal icke-kirurgiska diagnoser kräver snabb initial handläggning.

Genomgång av icke-kirurgiska diagnoser indelade efter specialitet.

Slutligen finns diagnosen ospecifika buksmärtor som är en uteslutningsdiagnos.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev