Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

CT (datortomografi)

CT är numera standardundersökning vid många frågeställningar i samband med akuta buksmärtor. Nedan anges exempel på vilka diagnoser man oftast kan ställa med olika typer av CT-undersökningar.

Förberedelse inför CT med i.v. kontrast

 • Bestäm i normalfallet kreatitinvärde och beräkna GFR
 • Ange om möjligt vikt och längd
 • Patienter med diabetes
  • Metformin sätts ut under 48 timmar efter undersökningen (men behöver inte vara utsatt innan)
  • Adekvat mängd i.v. vätska skall ges inför och efter undersökningen !

CT-BÖS (lågdos utan kontrast) kan se

 • Förekomst av AAA
 • Större hematom
 • Ahteroscleros vid stora bukkärl (t.ex. a mesenterica superior, kan tala för kronisk tarmischemi)
 • Ileus
 • Njursten (vid riktad misstanke kallas undersökningen CT-urinvägar)
 • Fri gas (patognomont för perforation i GI-kanalen, t.ex. perforerat ulkus m.fl.)
 • Vidgade gallgångar (men inte gallsten)
 • Större inflammatoriska foci (men inte tidig pankreatit)

CT-angiografi (i.v. kontrast i artärfas) kan se

CT med i.v. kontrast i venös fas kan se

 • Inflammationer och tumörer tydligare
 • Parenkymatösa organ framställs bättre
 • Venös trombos (i t.ex. v mesenterica superior, v cava m.fl.)

CT med kontrast både per os och i.v. kan se

 • Inflammatoriska foci (t.ex. appendicit, divertikulit) bättre
 • Tumörer utgångna från eller i anslutning till GI-kanalen (men utesluter inte t.ex. kolontumör)
 • Läckage vid perforation i GI-kanalen (OBS! Vattenlöslig kontrast!)
 • Denna undersökning är sällan aktuell direkt från akutmottagningen (kontrasten skall ges några timmar innan undersökning)

Prenumerera på våra nyhetsbrev