Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Anamnes

Smärtanamnes (När? Var? Hur?)

 • Debut (akut, smygande)
 • Duration (inkl. tidigare episoder)
 • Smärtlokalisation
 • Utstrålning (t.ex. rygg, skuldra, se Smärtlokalisation)
 • Intervall (tydliga intervall talar för ileus, ibland extrauterin graviditet)
 • Smärtkaraktäristika (ex kramp, molande)
 • Förvärrande faktorer
  • Rörelse (vid t.ex. peritonit)
  • Att ligga stilla (vid t.ex. stensmärtor)
  • Födointag (vid t.ex. ulkus, tarmangina)

Gastrointestinal anamnes

 • Kräkningar
  • Förkommer vid många diagnoser
  • Färg, mängd
  • Ökad salivering (kan var förstadium till kräkning)
 • Avföring
  • Färg (röd eller svart talar för blödning, avfärgad talar för gallstas)
  • Form, frekvens
  • Tidpunkt (ger sällan information om t.ex. tunntarmsileus)
  • Senaste halvåret – ändrade avföringsvanor, blod i avföringen (kan tala för kolontumör)
 • Gasavgång (viktigare än avföring för att värdera eventuellt ileus)

Övrigt aktuellt

 • Urogenitalt
  • Hematuri, dysuri
  • Graviditet (OBS!), flytningar, blödningar
 • Feber (mätsätt, tagit antipyretika?)

Sjukdomshistoria

 • Rökning (viktig riskfaktor för t.ex. perforerat ulkus, AAA, tarmischemi)
 • Tidigare sjukdomar inkl. bukoperationer
 • Nuvarande sjukdomar inkl.
  • Malignitet
  • Hjärta-kärl
  • Immunosuppression
 • Aktuell medicinering
 • Överkänslighet
 • Utlandsresa? Liknande i omgivningen?
 • Larmsymtom?

Larmsymtom (symtom talande för malignitet)

 • Viktnedgång, matleda
 • Ändrade avföringsvanor (senaste ½-1 året)
 • Blod i avföringen
 • Anemi
 • Dysfagi

Prenumerera på våra nyhetsbrev