Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Akut buk

Buksmärta är en vanlig sökorsak på akutmottagningar och vårdcentraler runt om i landet. På denna utbildningsportal återfinns en överblick över viktiga bakomliggande diagnoser vid akut buksmärta hos vuxna samt förslag på hur man genomför en strukturerad klinisk undersökning och adekvat initial handläggning av dessa patienter.

Fokus ligger på en adekvat handläggning av vuxna patienter oavsett bakomliggande diagnos. För barnkirurgiska aspekter av akut buksmärta hänvisas till Internetmedicin (akut buk hos barn) eller till boken Akut buk 3.0.

Informationen på akutbuk.se riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal samt till studenter inom grundutbildning för läkare och sjuksköterskor. 

Akutbuk.se är skapad av kirurgerna Martin Lindsten och Kjell Ivarsson och är en del av internetmedicin.se.

För faktagranskning av innehållet står Seniorprofessor Bengt Jeppsson vid Kirurgiska kliniken och Docent Thomas Fork vid Bild- och Funktionsdiagnostiskt centrum (båda vid Skånes Universitetssjukhus).

Prenumerera på våra nyhetsbrev