Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Behandlingsöversikter A-Ö


A | B | C | D | E | G | F | H | I | J | K | L | M | N | O

P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A | B | C | D | E | G | F | H | I | J

K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T

U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Samtliga

 • Rubrik
  Författare

 • Abducenspares (n. VI)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Abort
 • Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet
  Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus

 • Acanthosis nigricans
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • ACHD – vuxna med medfödda hjärtfel (tidigare benämnt GUCH)
 • Seniorprofessor Mikael Dellborg, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Adduktortendinos
 • Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
  Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Akantamöbaencefalit och disseminerad akantamöbiasis
 • Med dr, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Regiondirektörens stab/Region Kalmar län

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Aktinisk keilit (solskada på läppen)
 • Överläkare Markus E.S Danielsson Darlington, Avdelningen för Dermatologi och Venereologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands sjukhus

 • Aktinisk keratos
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Akut / nydebuterad artrit, allmänt
 • Docent, överläkare Tao Jin, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Akut artrit, differentialdiagnoser
 • Med dr Göran Lindahl, Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus

 • Akut artrit, ledvätskeundersökning
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Akut buk hos barn, behandling
 • Med dr, överläkare barn- och ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare barn- och ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos vuxna
 • Med dr, överläkare Yücel Cengiz, Kirurgkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Överläkare Tobias Sivlér, ASIH/Stockholm

 • Akut diarré hos barn
 • Specialistläkare Peter Eisenlauer, /Tema Barn, medicinsk enhet Neonatologi / Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Malin Rydh Rinder, Tema Barn- och Kvinnosjukvård/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Akut omhändertagande enligt cABCDE
 • Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Akut stressreaktion – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1 2 3 49
Visar översikter (1209)

Prenumerera på våra nyhetsbrev