Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Vetenskapligt råd

Informationen i denna Internettjänst granskas av ett vetenskapligt råd.
Rådet är ett led i kvalitetssäkringen inom internetmedicin.se.

Namn Avdelning Sjukhus
Docent, allmänläkare
Malin André
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin Uppsala Universitet
Docent
Stig Attvall
Diabetescentrum SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare
Per Björkman
Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin Lunds universitet
Med dr, överläkare
Inger Björn
Kvinnokliniken Norrlands Universitetssjukhus
Docent, överläkare
Robert Bodén
Akademiska Sjukhuset
Docent, verksamhetschef, överläkare
Jens Boman
Infektionskliniken Västerbottens läns landsting
Professor, överläkare
Jörgen Borg
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyd Sjukhus
Docent, överläkare
Jonas Brisman
Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor
Mats Brännström
Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor
Jovanna Dahlgren
Barnkliniken Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg
Professor
Ulf de Faire
Institutet Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet
Med dr, Spec i allmänmedicin
Jessica Freudenthal
Kungsholmsdoktorn
Överläkare
Carsten Frisenette-Fich
Njurmedicinska sektionen Länssjukhuset Ryhov
Docent
Astrid Gruber
Karolinska Universitetssjukhuset
Docent
Hans Hagberg
Onkologiska kliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala
Professor
Lars Hagberg
Infektion Göteborgs Universitet
Med dr, överläkare
Stefan Hagelberg
Sektionen för barnreumatologi Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Associate Professor
Bengt Göran Hansson
Department of Medicine Hallands Hospital Halmstad
Docent
Bengt Göran Hansson
Medicinkliniken Hallands sjukhus, Halmstad
Överläkare, docent
Markus Hansson
Hematologkliniken Skånes Universitetssjukhus
Professor
Robert Hast
Karolinska Institutet Stockholm
Docent
Jonas Hedlund
Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Professor
Per  Hellman
Institutionen för kirurgiska vetenskaper Akademiska Sjukhuset
Överläkare
Kent Åke Henricson
Barn och Ungdomskliniken Länssjukhuset Halmstad
Professor
Roger Henriksson
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Med dr, PhD, överläkare
Cecilie Hveding Blimark
Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent
Thomas Ihre
Kirurgi Stockholm
Professor
Olle Isaksson MD, PhD
Section for Endocrinology, Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, Sweden
Docent, överläkare
Maria Jonsson
Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala
Professor
Gunnar Juliusson
VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik Skånes Universitetssjukhus, Lund
Professor
Eva Kimby
Hematologiskt centrum Centrum/Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset
Professor
Urban Lindgren
Ortopedi Karolinska Institutet
Överläkare
Christian  Löwbeer
Aleris Medilab Klinisk kemi
Professor
Lars-Åke Mattsson
Kvinnokliniken Sahgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Överläkare
Henrik Mosén
Klinisk fysiologi Skånes Universitetssjukhus Lund
Docent
Herman Nilsson-Ehle
Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Chefsöverläkare
Björn Owe-Larsson
Psykiatri Sydväst PSSV Karolinska universitetssjukhuset
Överläkare
Rayomand Press
Neurologkliniken Karolinska universitetssjukhuset
Docent överläkare
Göran Solders
Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset
Docent Övertandläkare
Bo Sunzel
Käkkirurgi Region Skåne
Professor
Joar Svanvik
Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping
Seniorprofessor
Karl Swedberg
Medicinkliniken SU/Östra Sjukhuset
Professor emeritus
Lil Träskman-Bendz
Avdelning Psykiatri, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Lund Lunds Universitet
Överläkare
Petra Tunbäck
Verksamheten för hud- och könssjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare
Eva Tuninger
Psykiatri SUS Lund
Professor
Otto Westphal
Barnkliniken Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Docent
Bengt R. Widgren
Predicare AB Göteborg
Allmänläkare
Helen von Sydow
Professor, överläkare
Jan Ygge
S:t Eriks Ögonsjukhus Stockholm


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Försvarsmedicinsk officers- utbildning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Försvarsmakten


Legitimerad läkare inom akutsjukvård
Akutmottagningen Huddinge


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


Överläkare/Avdelningsläkare Palliativa enheten
NU-sjukvården, Område II, Kirurgklinik


Specialistläkare i allmänmedicin till
VC Närlunda i Helsingborg


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg