Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Navelvård och omfalit
Författare Professor , Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Granskare Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Uppdaterad 2016-09-13
Specialitet Pediatrik
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Omkring 100,000 barn föds i Sverige ett genomsnittligt år. Nästan alla vårdas något eller några dygn på BB-avdelning eller neonatalavdelning på sjukhus innan mor och barn skrivs hem.

Någon minut efter att ett barn fötts drar navelartärerna sig samman, pulsationerna upphör och barnmorskan eller pappan klipper av navelsträngen. Naveln får inget blod och torkar därför in (torrt gangrän). Navelstumpen faller av 5-15 dagar efter födelsen.

Globalt dör ca en miljon barn varje år i perinatala infektioner som i många fall – hur många vet ingen - trängt in i kroppen via naveln. Åren 2010-2013 avled sammanlagt 32 spädbarn i Sverige (13 flickor, 19 pojkar) av "Infektioner specifika för den perinatala perioden (ICD P35-P39)" men ingen av dem dog av navelinfektion (P38) enligt Dödsorsaksregistret.

Denna översikt försöker beskriva hur navelinfektion (omfalit) kan förebyggas, diagnosticeras och behandlas.

 

Orsaker
 

Stafylokocker och grupp B streptokocker (GBS) är vanliga orsaker till omfalit. Bland fattiga i låginkomstländer är stelkramp också vanlig (neonatal tetanus, orsakad av Clostridium tetani).

 

Symtom och kliniska fynd
 

 • Röd hud runt naveln, svullnad, ömhet, peau d’orange (huden ser ut som apelsinskal)
   
 • Naveln luktar illa
   
 • Pus från navelstumpen
   
 • Sepsis ger allmänsymtom: babyn är svår att amma, irriterad, slö, gråblek, kräks, diarré (se Uppföljning och komplikationer (nedan))

  • Fraser (2006) delar in omfalit efter svårighetsgrad:

   - Enbart pus

   - Cellulit och lymfangit i bukväggen

   - Inflammation som går in i subkutant fett och djupa fascior


Differentialdiagnoser
 

 • Navelklämmor gav ofta hudrodnad genom att skava på huden - dessa används numera sällan.
   
 • Även friska navelstumpar luktar och har viss sekretion.

Utredning/provtagning
 

 • LPK kan vara förhöjda eller sänkt vid sepsis men jämfört med äldre barn är normalvärdet för LPK mycket högre neonatalt (6-30 x109/L).
   
 • CRP reagerar långsammare och mindre neonatalt. Det kan vara en fördel att använda high-sensitivity CRP (hs-CRP).
   
 • Bakterieodling från navel och blod.

Behandling för att förebygga infektion
 

 • God handhygien hos sjukvårdspersonalen (dit hör också läkare!) är avgörande. Barnen skall koloniseras med moderns bakterier, inte personalens. Sprita händerna innan du tar i ett spädbarn. Tvättspriten skall innehålla glycerol så att händerna inte blir fulla med sprickor.
   
 • Amning
   
 • Rooming in: Barnet är hos mamma dygnet runt.
   
 • För navelvård hos friska BB-barn finns det två möjliga alternativ:

  • Klorhexidin: På många svenska BB-avdelningar tvättas navelstumpen en eller flera gånger dagligen med klorhexidin i tvållösning eller klorhexidinsprit.

   - Fördelar: Beprövat. Hibiscrub (4% klorhexidin i tvållösning) har dokumenterad förmåga att förebygga ytliga stafylokockinfektioner.

   - Nackdelar: Troligen inga allvarliga nackdelar men klorhexidinallergi förekommer hos större barn och är kanske ett minne från BB; navelstumpen sitter kvar onödigt länge; barnet exponeras för kemikalier utan säkert påvisad nytta.

  • Tvål, vatten, luft: Att hålla naveln ren och torr räcker kanske i i-länder enligt Cochrane Library och WHO - se dock nedan.

   - Fördelar: Enkelt.

   - Nackdelar: Inga påvisade skillnader hos 1811 barn randomiserade till alkohol eller vatten (randomiserad kontrollerad studie, RCT; Dore 1998). Skillnader i incidens av omfalit kunde emellertid inte bedömas eftersom inget fall av omfalit förekom. En RCT från Tyskland (Kapellen 2009; n=669) visade en insignifikant högre förekomst av omfalit (7 respektive 2 fall) och en signifikant högre förekomst av andra patologiska händelser vid torr navelvård jämfört med klorhexidinpulver. En RCT från Holland (Janssen 2003; n=766) visade ett fall av omfalit i gruppen med torr navelvård, inget i gruppen med desinfektionsmedel. Sammanfattning: Skillnaden mellan alkohol/klorhexidin och tvål/vatten är inte stor men det är möjligt att infektionerna blir färre med alkohol/klorhexidin.

   
 • Navelvård hos barn på neonatalavdelning: Man bör fortsätta använda klorhexidin-lösning eller klorhexidinsprit eftersom navelvård hos sjuka, nyfödda barn inte har utvärderats med randomiserade kontrollerade studier.
   
 • Navelvård hos barn i fattiga länder:

  • Tetanusvaccination av den gravida kvinnan ger antitetanus-antikroppar hos fostret och det nyfödda barnet.

  • Lär ut hygien till barnmorskor (inklusive jordemödrar, ”traditional birth attendants”).

  • Försök utrota skadliga traditioner, t.ex. dynga på naveln.

  • Använd desinfektionsmedel (t ex klorhexidin) vid daglig navelrengöring. Flera stora RCT i låginkomstländer visar att detta effektivt minskar risken för omfalit och död (Soofi 2012, Imdad 2013).


Behandling av omfalit
 

Antibiotika intravenöst, samma som i ”Neonatal sepsis och meningit

 

Uppföljning och komplikationer
 

Uppföljning är i okomplicerade fall inte nödvändig. När navelstumpen ramlat av blir det sällan problem från naveln. Störande navelrester (navelgranulom) etsas ofta bort med Nelex eller lapispenna. Det kräver försiktighet så att det inte blir brännskador på omgivande hud och är troligen onödig i de flesta fall. Hos drygt 100 barn med navelgranulom läkte 100 % med enbart konservativ behandling (koksalt), utan etsande ämnen (Daniels 2001).

Om naveln fortsätter fukta i flera veckor efter att navelstumpen fallit av kan orsaken vara rester av urakusgången, en sällsynt urinvägsmissbildning – remittera till barnklinik.


Beskrivningen av komplikationer (nedan) grundas huvudsakligen på Fraser (2006).

Sepsis: Ger ospecifika symtom och tecken, se ”Neonatal sepsis och meningit

Nekrotiserande fasciit: Sällsynt komplikation med hög dödlighet (50 % eller högre). Snabbt progredierande infektion av muskler och andra mjukdelar, i sent skede purpurblå missfärgning av huden. Ofta växer både aeroba och anaeroba bakterier i odlingsprov. Kräver intensiv behandling med antibiotika och ev. immunglobulin och ofta akut excision av vävnad under upplösning. Se ”Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit

Peritonit: Navelvenen löper mycket nära peritoneum så en omfalit kan lätt ge en peritonit som sprider sig snabbt eftersom omentet är litet hos nyfödda och därför inte kan täcka över och avgränsa en peritonit.

Andra komplikationer: Infekterad urakusgång eller urakuscysta (embryonala strukturer nära naveln som normalt ska ha oblitererat före födelsen), leverabscess, buk- och bäckenabscess.


 

ICD-10

Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning P38

 

Referenser
 

PubMed-sökning 2016-09-12: "Umbilical Cord"[Mesh]; Limits Activated: Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Systematic Reviews. Sökningen gav träffarna nedan.

Axelsson I. Cochrane-översikt om att förebygga navelinfektioner: Antiseptisk lösning är onödig i i-länder men livräddande i u-länder. Läkartidningen 2002;99:1563-6. http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo24548

Daniels J. Is silver nitrate the best agent for management of umbilical granulomas? Arch Dis Child 2001;85:431-434.

Dore S, Buchan D, Coulas S, Hamber L, Stewart M, Cowan D, Jamieson L. Alcohol versus natural drying for newborn cord care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1998 Nov-Dec;27(6):621-7

Fraser N, Davies BW, Cusack J. Neonatal omphalitis: A review of its serious complications. Acta Paediatrica 2006;95:519-522.

Imdad A, Mullany LC, Baqui AH, et al. The effect of umbilical cord cleansing with chlorhexidine on omphalitis and neonatal mortality in community settings in developing countries: a meta-analysis. BMC Public Health. 2013;13 Suppl 3:S15.

Imdad A, Bautista RMM, Senen KAA, Uy MEV, Mantaring III JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5.

Janssen PA, Selwood BL, Dobson SR, Peacock D, Thiessen PN. To dye or not to dye: a randomized, clinical trial of a triple dye/alcohol regime versus dry cord care. Pediatrics. 2003 Jan;111(1):15-20

Kapellen TM, Gebauer CM, Brosteanu O, Labitzke B, Vogtmann C, Kiess W. Higher rate of cord-related adverse events in neonates with dry umbilical cord care compared to chlorhexidine powder. Results of a randomized controlled study to compare efficacy and safety of chlorhexidine powder versus dry care in umbilical cord care of the newborn. Neonatology. 2009;96(1):13-8.

Soofi S, Cousens S, Imdad A, Bhutto N, Ali N, Bhutta ZA. Topical application of chlorhexidine to neonatal umbilical cords for prevention of omphalitis and neonatal mortality in a rural district of Pakistan: a community-based, cluster-randomised trial. Lancet. 2012 Mar 17;379(9820):1029-36

Zupan J, Garner P, Omari AAA. Topical umbilical cord care at birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, issue 3. (Litteratursökning dock endast till 2003.)
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 849

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Navelvård och omfalit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
60 ST- läkare
Västerbotten


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Chefsläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus, sjukhusledning


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor

annons
annons
annons