Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Tinea manuum (handsvamp)
Författare Doktorand, leg läk , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2018-02-06
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Tinea manuum är en kutan dermatofytinfektion som förekommer i handen. Infektionen är väsentligt ovanligare än fotsvamp (tinea pedis) och samtidig förekomst av tinea pedis är vanligt.


Etiologi

Tinea manuum orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktena Trichophyton, Epidermophyton och Microsporon. Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer.

Dermatofyter ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora. Därmed är ett odlingsfynd med dermatofyt-växt att betrakta som patologiskt.

Infektion framträder efter direktkontakt med smittad individ eller djur, eller sekundär smitta från annan kroppslokal såsom hårbotten, fötter eller naglar. Inkubationstiden är vanligtvis flera veckor.


 

SYMTOM
 

 • Torrhet
   
 • Fjällning
   
 • Rodnad
   
 • Klåda

Kliniska fynd
 

 • Den vanligaste presentationen är en diskret, ofta ”mjölig" fjällning samt diskret rodnad och klåda.
   
 • Typiskt är bara den ena handen drabbad och inte sällan samtidigt som tinea pedis föreligger bilateralt (”two feet-one hand syndrome”).
   
 • Infektionen kan, i mer ovanliga fall, anta ett mer akut förlopp och liknar då presentationen som vid ringorm med en markerad rodnad lätt fjällande randzon.
   
 • Ibland vid infektion av ovanliga dermatofyter ses en bullös presentation.
Bilder på Dermis.netDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Handeksem (ofta har patienten anamnes på atopisk dermatit, engagemang på insidan av fingrar)
   
 • Palmoplantar psoriasis (leta efter andra tecken till psoriasis såsom hårbottenpsoriasis och nagelpsoriasis)
   
 • Pustulosis palmoplantaris (typiskt förekomst på både händer och fötter. Förekomst av pustler. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män)
   
 • Exfoliativ keratinolys (som regel ingen klåda, ofta självbegränsande, vanligare i slutet av sommaren)


UTREDNING


Anamnes
 

 • Fråga om samtidig svampinfektion på annan lokal
 • Utlandsvistelser?
 • Kontakt med djur?
 • Omgivningsfall?
 • Fritidsaktivitet som medför direktkontakt t ex brottning?

Status
 

 • Hela huden inklusive hårbotten, ljumskar, finger- och tånaglar bör undersökas.
   
 • Vid misstänkt nagelsvamp bör även prov tas härifrån.
   
 • Vid positivt prov från nagel bör man misstänka sekundär smitta med autoinokulation och även överväga behandling riktad mot nagelsvampen.

Labb
 

 • Tinea manuum bör alltid bekräftas med mykologisk odling och odlingen måste då tas före insättning av behandling.
   
 • Om behandling sätts in mot suspekt svampinfektion och man i ett senare skede önskar ta svampodling vid exempelvis andra differentialdiagnostiska överväganden bör topikal behandling ha satts ut 4 veckor innan provtagning.

Övrigt
 

 • Om misstanke om smitta från husdjur (ofta hund eller katt); be patienten ta djuret till veterinär då husdjuret kan vara asymtomatisk bärare.


BEHANDLING


Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling med antimykotisk kräm såsom:
 

 • Terbinafin kräm 1 x 2 dagligen i 2 veckor.
   
 • Mikonazol kräm 1 x 2 till och med 1 vecka efter symtomfrihet (total behandlingstid typiskt 4 veckor).

Andra topikala medel såsom Canesten, Pevaryl, Cortimyk kan också användas. Om topikal behandling sviktar är systemisk behandling nästa steg.


Utbredd sjukdom

Vid initial utbredd sjukdom eller om patienten inte svarar på lokalbehandling bör systemisk behandling övervägas.


Vuxna
 


Barn

Systemisk behandling till barn viktjusteras enligt nedan:
 

 • Terbinafin
  - Vikt 0-20 kg: 62,5 mg x 1 i 2 veckor.
  - Vikt 20-40 kg: 125 mg x 1 i 2 veckor.
  - Vikt > 40 kg: 250 mg x 1 i 2 veckor.
   
 • Itrakonazol
  - 3-5 mg/kg kroppsvikt per dag (maxdos 200 mg/dag) i 2 veckor.
   
 • Flukonazol
  - 6 mg/kg kroppsvikt 1 gång/vecka i 4-6 veckor.

OBS! Systemisk behandling till barn är ej rekommenderat enligt FASS, men lång klinisk erfarenhet kring denna behandling finns. Märk därför aktuellt recept vid receptförskrivning med OBS! eller SIC!


 

UPPFÖLJNING


Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs bör dermatolog kontaktas före behandling och eventuell remiss till hudklinik. Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av systemisk behandling.


 

PROGNOS


Prognosen är som regel utmärkt och risken för recidiv är låg.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net: Tinea manuum

Bidler på Dermis.net: Tinea corporisICD-10

Dermatofytos på hand B35.2

 

Referenser

Gupta AK, Cooper EA. Update in antifungal therapy of dermatophytosis. Mycopathologia. 2008;166:353-67. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 7043

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tinea manuum (handsvamp)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
AT i Dalarna


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri

annons