annons
annons
Kondylom
Författare Överläkare , Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2015-12-03
Specialitet Hud/Venereologi, Gynekologi/Obstetrik, Infektion, Urologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Antalet humana papillomvirus (HPV) är mycket stort. De flesta HPV-typer finns på huden, men ett 30-tal virus med genital tropism ger upphov till genito-anal papillomvirusinfektion (GPVI) oftast i form av en latent infektion, men ibland med synliga lesioner där spetsiga kondylom är en morfologisk variant. Platta förändringar är också vanliga och lesionerna kan sitta på både hud och slemhinna i anogenitalområdet.

GPVI är med största sannolikhet den vanligaste sexuellt överförda infektionen hos unga individer. Infektionen är inte rapporteringspliktig varför vi saknar statistik över antalet fall. För det absoluta flertalet är infektionen dock självläkande inom en varierande tidsperiod.

Utveckling av dysplasi och cancer är kopplad till kvarstående förekomst av onkogena HPV-typer (främst HPV 16 och 18). Cervix är den vanligaste lokalen för cancer och cellförändringar, men även bland annat vulva, penis, anus och munhålan kan drabbas.

Merparten avvikande cellprov hos yngre kvinnor orsakas av en tillfällig och övergående HPV-infektion.

På vissa håll har man infört HPV-typning som ett komplement till den traditionella cytologin för att upptäcka individer som bär på högrisk HPV.

Inte minst med tanke på infektionens långdragna förlopp är det viktigt att patienten förstår att detta inte är en "ping-pong-infektion". När smittan väl är etablerad i den aktuella relationen är det inte lönt att börja med kondom, eftersom HPV-infektionen redan blivit manifest.

På marknaden finns idag två vacciner som skyddar mot de vanligaste cervixcancerassocierade HPV-typerna 16 och 18. Det qvadrivalenta vaccinet Gardasil ingår numera i vaccinprogrammet och ges till unga kvinnor vid 11-12 års ålder. I detta vaccin ingår även de benigna HPV-typerna 6 och 11. En viss kostnadsfri ”catch-up”-vaccinering erbjuds till unga kvinnor, åldersintervallet för denna vaccinering varierar mellan olika landsting.
 

Visa behandlingsöversikt: HPV-vaccination av ungdomar

Visa behandlingsöversikt: CervixcancerSYMTOM
 

Inkubationstiden för kondylom är en till flera månader, ibland upp till ett eller flera år.

Hos flertalet patienter ger kondylom inte upphov till några symtom förutom kosmetiska. En HPV-infekterad slemhinna blir ofta skör och kan ge upphov till klåda, sprickbildning och ibland smärta vid samlag (dyspareuni). Psykosexuell problematik förekommer ibland och kan kräva samtalskontakt.

Utbredningen av infektionen kan variera från enstaka vårtor till mattor med vårtor som engagerar hela penis, vulva och vagina. Likaså kan storleken på kondylom variera mycket. Platta kondylom ger bara en lätt färgskiftning och strukturförändring av huden/slemhinnan. Vårtorna lokaliseras främst till områden som påfrestas under samlag, eller där mikrofissurer uppstår såsom i pubisregionen efter intimrakning.

Perianala kondylom är inte nödvändigtvis uttryck för analt samlag, utan kan vara resultatet av autoinokulation. Kondylom intraanalt kräver däremot oftast receptivt analsamlag.

All diagnostik av förändringar i genitalslemhinnan underlättas av förstoring med lupplampa eller kolposkop.

Platta lesioner kan tydliggöras genom pensling med 5 % ättiksyralösning. Detta är dock mycket ospecifikt och skall inte användas vare sig som screening eller verifikation, men kan vara en hjälp vid behandling för avgränsning av platta lesioner.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Det typiska kondylomet är lätt att känna igen.
 

 • Corona glandis-papler

  Normalvarianten består av millimeterstora papler som sitter i rader vid ollonkanten och har samma färg som omgivande hud/slemhinna. Paplerna ger inga besvär, men upplevs av vissa som kosmetiskt störande.
   
 • Vulva-papillomatos

  Motsvarigheten till corona glandis-papler hos kvinnor är slemhinnefärgade millimeterstora papler på insidan av labia minora.

  Patientens ibland starka övertygelse att det ändå är kondylom får inte föranleda behandling. Lesionerna återkommer alltid och då är det ännu svårare att övertyga patienten om att det rör sig om ett normalfynd!
   
 • Molluscum contagiosum

  Många har inte haft mollusker som barn, och är därför inte immuna mot viruset. När vuxna får mollusker sker det ofta via sexuell smitta. I typfallet utgörs den genitala mollusken av den vanliga navlade papeln. Små mollusker på framför allt slemhinna, kan dock vara svåra att känna igen, och feldiagnostiseras inte sällan som kondylom.
   
 • Lichen ruber planus

  Har typisk histologi.
   
 • Lichen sclerosus et atroficus

  Även denna hudförändring uppvisar en typisk histologisk bild.


PROVTAGNING
 

I det typiska fallet behövs ingen provtagning vad gäller genital papillomvirusinfektion. I oklara fall eller vid misstanke om dysplasi kan histologi vara till hjälp.

Som alltid skall en patient med en sexuellt överförbar sjukdom även undersökas med avseende på övriga relevanta sjukdomar, i dagsläget framför allt klamydia, som ofta är symtomlös.


 

BEHANDLING
 

I första hand information till patienten om tillståndets ofarlighet och att spontanregress kan förekomma.

Egenbehandling kan skötas av både män och kvinnor med podofyllotoxin, lösning 0,5 % (Wartec, Condyline) eller kräm 0,15 % (Wartec). Till kvinnor bör förpackning med spegel förskrivas. Båda beredningsformerna appliceras två gånger dagligen under tre dagar och kan upprepas efter en viloperiod på 4-7 dagar.

Vårtor på keratiniserad hud, såsom pubisområdet och perianalt, svarar sämre. Enstaka besvärande vårtor kan avlägsnas med lämplig kirurgisk teknik såsom sax, bränning/frysning eller med laser.

Lokal behandling med imikvimod (Aldara) är ett immunstimulerande alternativ till en betydligt högre kostnad. Är ett bra komplement till podofyllotoxin, och används även vid anala kondylom.

En ny form av lokalbehandling är ett grönt té extrakt, Camellia sinensis (Veregen), som appliceras 3 gånger per dag i upp till 16 veckor. Kan också vara ett komplement i behandlingsarsenalen, även om erfarenheten av preparatet fortfarande är begränsad.

Ett fåtal patienter har kondylom som läker ut först efter lång tid och omfattande behandling. Det är i dessa fall viktigt att inte behandlingen i sig ger upphov till ärrbildning.

 


UPPFÖLJNING
 

Kondylom inkluderas inte i Smittskyddslagen och smittspårning vid kondylom är inte meningsfull. Patientens aktuella partner kan vid behov erbjudas tid för diskussion av problematiken.

Kontroll/uppföljning efter behandling behövs inte. Kvinnor skall fortsätta att gå på de vanliga cellprovskontrollerna.


 

BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net
ICD-10

Kondylom, ospecificerade A63.0X

 
Copyright © Internetmedicin 2016
ID: 684

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kondylom

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Överläkare/Biträdande Överläkare
Hudkliniken, Karolinska Solna


Specialistläkare och ST-studierektor i internmedicin
Universitetssjukhuset, Linköping


ST- läkare i Allmänmedicin
Vårdcentralen Malmköping


Vikarier inför sommaren 2016
Region Skåne


ST-läkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Specialistläkare
till geriatriken avd 11, Gävle


Endokrinolog (LUS)
till verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset


Är du SSK och redo för nya utmaningar?
K REHAB, Älvkarleby (mellan Uppsala och Gävle)


ST-läkare - internmedicin eller geriatrik
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Distriktssköterskor
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Överläkare/ Biträdande överläkare/ Specialistläkare
Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset


Anestesisjuksköterska, deltid
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Tandhygienist
Folktandvården Roma, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Specialistläkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Vissa läkare sitter inte i möten
hela landet


Överläkare
till VO Barn- och ungdomspsykiatri i Nordvästra Skåne


Operationssjuksköterskor, deltid
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Intensivvårdssjuksköterskor
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


ST- tjänst Allmänmedicin
Enköping


Specialist i allmänmedicin
Stensö Hc


Distriktsläkare
Alnö Vårdcentral

annons
annons
annons
annons