Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
Gonorré, genital
Författare Överläkare , Hudkliniken/Södersjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2016-12-07
Specialitet Hud/Venereologi, Gynekologi/Obstetrik, Urologi, Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Gonorré (gc) minskade kraftigt i Sverige till mitten av nittiotalet, då endast runt 200 fall per år rapporterades. Sedan dess har en påtaglig ökning skett. Totalsiffran för 2015 var 1677 fall. Gc är mer än tre gånger så vanligt bland män som bland kvinnor, men skillnaden mellan könen har minskat årligen sedan 2009. Gc sprids mer bland män som har sex med män (msm), vilket till stora delar förklarar varför gc är vanligare bland män än bland kvinnor. 69 % av alla rapporteras smittade i Sverige. Drygt 77 % av msm smittas i Sverige. År 2015 var gonorré vanligast i åldersgruppen 25-34 år.


 

SYMTOM
 

Okomplicerad gonorréinfektion drabbar cylinderepitelet i urethra, cervix och rektum. Viktigaste symtom är miktionssveda och flytning. Tyst infektion är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor.

Inkubationstiden för gonorré är kort, endast ett fåtal dagar.

Gc kan kompliceras av epididymit (män) och salpingit (kvinnor). Dessa komplikationer är emellertid oftare orsakade av klamydiainfektion.


 

KLINISKA FYND
 

  • Sekretion från urethra
  • Fluor vaginalis


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Differentiering mellan gonorré och klamydiainfektion är omöjlig utifrån anamnes och kliniska fynd. All provtagning för misstänkt gonorré bör därför kombineras med klamydiadiagnostik.

Gonorré har kortare inkubationstid och är oftast mer purulent än den vanliga klamydiainfektionen.

Ospecifik uretrit (icke-gonorrhoisk, icke-klamydiauretrit) är troligen den vanligaste uretriten hos män och är sannolikt en STI i de flesta fall. Diagnosen ställs genom fynd av mer än fyra polymorfkärniga leukocyter per synfält i minst fem synfält (1000 x förstoring, metylenblåfärgat utstryk från utetra).

Uretrit orsakad av Mycoplasma genitalium diagnostiseras allt oftare.

Symtomen flytning och sveda är ospecifika hos kvinnor och utredningen måste omfatta såväl bakteriella STI och trichomonas som endogena kolpiter (candidos och bakteriell vaginos).


 

PROVTAGNING
 

Gonorré kan diagnostiseras med direktprov, nukleinsyra amplifieringstest, så kallade NAATs (till exempel PCR) samt med gonorréodling.

Falskt positiva NAATs kan ses i grupper med låg prevalens av gonorré. För att säkerställa diagnosen krävs därför att ett konfirmerande NAAT med annan målgen hos Neisseria gonorrhoeae urförs på samma prov. Detta torde vara rutin på de flesta laboratorier innan provet svaras ut. Provtagning sker enligt anvisningar från lokalt laboratorium. Provtagningslokal bestäms av patientens sexuella aktivitetsmönster. Ju fler lokaler som prov tas från, desto större träffsäkerhet. För en van undersökare har direktmikroskopi av gonokocker hög sensitivitet vid provtagning hos män, men lägre hos kvinnor (maximalt 50 procent). Specificiteten är praktiskt taget 100 procent.

Prov för NAATs kan tas från urin, (uretra, dock sällan indicerat), vagina, cervix, svalg och rektum.

Hos män tas gonorréodling från sekret i främre delen av utetra (inget krav på stort provtagningsdjup, men låt pinnen vila några sekunder – rotera inte!). Efter sexualanamnes även prov från svalg och rektum.

Hos kvinnor tas prov för gonorréodling rutinmässigt från cervix och utetra. Vid påtaglig misstanke även från svalg och rektum.

Vid konjunktivit överväg gonorréodling från ögat

Har patienten inga symtom kan det ofta räcka med prov för NAATs. Vid ett positivt NAAT ska dock diagnostiken kompletteras med prov för gonorréodling och resistensbestämning innan behandling ges. Behandling kan ges innan odlingssvar föreligger. Resistensbestämningen är viktig vid uppföljning för att minska risken för spridning av resistenta stammar.

Efter utlandskontakt bör, utöver prov för gonorré och klamydia, även serologiska undersökningar utföras avseende syfilis och HIV-infektion.


 

BEHANDLING
 

Behandling av gonorré bör ske av venereolog eller i samråd med sådan, bland annat med hänsyn till den accelererande resistensproblematiken.

Behandling bör helst ske efter resistensbestämning. Penicillinkänslig stam kan då behandlas med Pondocillin 1,5 g + Probenecid 1 g p.o. som engångsdos. Ciproxinkänslig stam kan behandlas med Ciproxin 0,5 g p.o. som engångsdos. Kinoloner är effektiva även mot penicillinasproducerande stammar.

OBS! Patient med utlandskontakt skall alltid anses smittad med penicillinasproducerande stam! Utan tillgång till resistensbestämning skall gonokocker betraktas som kinolonresistenta.

Om behandling sker innan resistensbestämning finns tillgänglig, ges injektionsbehandling: ceftriaxon 500 mg i.m. som engångsdos eller spektinomycin (Trobicin) 2 g i.m. som engångsdos. Det senare preparatet är licenspreparat och har dålig effekt på svalg-gc.

Behandlingssvikt ses främst vid svalggonorré. Vid svalggonorré rekommenderas därför kombinationsbehandling med ceftriaxon 500 mg intramuskulärt + azitromycin 2 g peroralt som engångsdos.

 

UPPFÖLJNING
 

Gonorréinfektion är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen och smittskyddsanmälan och smittspårning ska göras. Smittskyddsanmälan ska göras av den klinik som har tagit provet.
 

  • Snabb och effektiv smittspårning är av yttersta vikt. Sköts i regel bäst av annan person än den behandlande läkaren, till exempel av kurator på STI-mottagning.
     
  • Kontrollprov tas med NAATs 2 veckor efter avslutad behandling. Vid kvarstående besvär även gonorréodling 1-2 veckor efter avslutad behandling
     
  • Återbesöken innebär också kontroll av epidemiologin. En adekvat behandlad patient som återkommer med positiv odling är troligen reinfekterad.


LÄNKAR
 

Länk till www.dermis.net

Smittskyddsblad - Gonorré


ICD-10

Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar A54.0
Gonokockcervicit UNS A54.0A
Gonokockuretrit UNS A54.0C
Gonokockvulvovaginit UNS A54.0D
Gonokockbalanit (akut) (kronisk) A54.0E
Gonokockorsakad lymfangit i penis A54.0F
Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad A54.0X
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar A54.1
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen A54.2
Gonokockinfektion, ospecificerad A54.9
Kontakt med och exponering för gonorré Z20.2A
Riktad hälsokontroll avseende gonorré Z11.3B

 

Referenser

Läkemedelsboken


 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 681

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Gonorré, genital

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare i Akutsjukvård
Alingsås Lasarett, Kliniken för akutmottagning och administration


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Pediatriker med erfarenhet från Primärvården
KRY


Specialistläkare/Överläkare till Bipolärmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva, Bipolärmottagning


Kompetensutveckla dig. Tjänstgör på hel- eller deltid i Sverige eller Mali.
Försvarsmakten


Specialist allmänmedicin
Järvsö Din hälsocentral


Bröstkirurg till Kirurgkliniken
Kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare/ Kataraktkirurg till Ögonsjukvården Sörmland
Ögonsjukvården Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons