Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Övergång från insulinpump till penna, akut
Författare Docent , Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor , Örebro Universitet/
Granskare Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2017-09-14
Specialitet Diabetes
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Patienter med insulinpumpbehandling kan behöva avsluta pumpbehandlingen och övergå till subkutana injektioner, t ex i händelse av sjukhusvistelse, felaktig funktion eller felaktigt handhavande av pumpen. Patienter med insulinpump ska känna till vilka reservdoser som rekommenderas vid pumpfel eller planerad övergång till pennbehandling. Ibland kan patienten ej medverka eller vet inte vilka reservdoser som bör ges. Potentiellt utgör detta en säkerhetsrisk.


Patofysiologi

Vid typ 1-diabetes föreligger oftast en avsaknad av egen insulinproduktion. Redan efter 3-4 timmar börjar blodketoner att stiga som tecken på insulinbrist. Efter ytterligare några timmar kan situationen bli allvarlig. Förloppet är snabbare för barn.

Vid behandling med insulinpump används endast direktverkande insulin (Novorapid, Humalog eller Apidra). Med insulinpumpen ges insulin som basdos och bolusdos. Basdosen utgör den mängd insulin som ges kontinuerligt och ersätter det långverkande insulinet medan bolusdoserna är de doser som tas i anslutning till varje måltid. Vid problem med insulinpumpen eller tillhörande infusionsset kan tecken på insulinbrist snabbt uppkomma i form av högt blodsocker och stegrade blodketoner. Viktigt att snarast tillföra insulin vid en insulinbristsituation.


 

SYMTOM
 

Nedanstående symtom på uppseglande diabetes ketoacidos (DKA)/insulinbrist hos patient med insulinpump bör föranleda individen att söka vård på akutmottagningen:
 

 • Illamående eller kräkningar
 • Magont
 • Kraftig törst
 • Andningssvårigheter
 • Förvirring
 • Sömnighet eller trötthet
 • Sötaktig andedräkt p g a hög ketonproduktion


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
  Kräkningar, buksmärtor, allmänpåverkan?
   
 • Sjukdomar
  Känd diabetes? Infektioner? Trauma?
   
 • Läkemedel
  Pumpproblem hur länge? Ändrade doser? Tagit ev extra insulin med penna?

Status
 

 • Blodtryck
 • Puls
 • Andningsfrekvens

Labb
 

 • Elstatus
 • P-glukos
 • Blodgas
 • CRP
 • LPK


BEHANDLING
 

Akut behandling

Vid blodketoner > 1,5 mmol/L finns det en risk för uppseglande ketoacidos och vid blodketoner > 3,0 mmol/L är risken uppenbar. Kontrollera pH i blod med syra-basstatus. Notera att detta gäller oberoende av aktuellt blodsocker!

Vid pH < 7,30 föreligger ketoacidos, vilket kräver akut behandling inneliggande på sjukhus. Patienten behandlas med koksaltinfusion samtidigt som snabbverkande insulin ges som infusion. Noggrann monitorering av blodketoner och syra-basstatus krävs. Vätske- och elektrolytrubbningar korrigeras.
 

PM - Ketoacidos, diabetes

Vid glukosvärde > 14 mmol/L och en ökad mängd blodketoner (> 0,5 mmol/L) kan detta bero på ett problem med insulintillförseln eller ett plötsligt ökat insulinbehov (exempelvis vid infektion/trauma). Stäng av insulinpumpen och ge extra insulin (0,1 E/kg s.c.) med penna eller spruta. Små barn och de med viss kvarvarande egen insulinproduktion är mer insulinkänsliga – utgå då från en halv middagsdos istället.

Monitorera plasmaglukos och blodketoner en gång i timmen. Upprepa insulindosen 0,1 E/kg med penna varannan timme tills normalisering sker av plasmaglukos och blodketoner. Viktigt med vätsketillförsel per os.


Felsökning

Det är viktigt att finna underliggande orsaker till att insulin ej givits via pumpen. Be patienten göra en felsökning för att försöka finna orsaken till problemet.

Gör nedanstående:
 

 1. Fyll nytt insulin i pumpen
 2. Byt infusionsset (”slang”)
 3. Se efter att pumpen levererar insulin (”prima”)
 4. Sätt ny infusionsnål

Övergång från pump till penna

Om inte pumpen kommer igång kan man övergå till de reservinsulindoser patienten ordinerats av PAL/diabetesteam. Totalt insulinbehov är ca 0,5-0,7 E/kg kroppsvikt/dag. Fördela den totala insulindosen på 50 % bas och 50 % bolus.

Dela upp basdosen i 2 lika stora delar NPH/basinsulinanalog som ges morgon och kväll. Fördela bolusdosen på 3 lika stora delar frukost/lunch/middag. D v s 1/6 av totala dosen till frukost/lunch/middag.

Alternativt kan man utgå från den i insulinpumpen angivna totala insulindosen, vilken fördelas enligt ovan. Notera att totaldosen kan vara missvisande om patienten ej tagit bolusdoser vid måltider/mellanmål eller om basdosen ej givits som ordinerat.

Vanligen behöver doserna ökas med 10-25 % vid övergång från pump till penna.


 

UPPFÖLJNING
 

Återbesök till diabetesmottagning 1-3 månader efter utskrivning. De flesta kan återgå till pump.


Referenser
 

 1. Hanås R. Hur du blir expert på din egen diabetes. Betamed, 2014 227-31.
   
 2. Trachtenberg DE. Diabetic Ketoacidosis. Am Fam Physician. 2005; 71:1705-14. Länk
   
 3. Fors P. Diabeteshandboken
   
 4. Gubrianska D, Moberg E och Palmér M. Behandling med insulinpump vid vård på sjukhus bör ifrågasättas. Läkartidningen. 2009-07-28 nummer 32. Länk
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 6219

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Övergång från insulinpump till penna, akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
AT i Region Örebro


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Alingsås Lasarett


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Visby lasarett

annons
annons