Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Konstriktiv perikardit
Författare Professor , Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2018-02-01
Specialitet Kardiologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Konstriktiv perikardit är ett tillstånd då perikardiet blir förtjockat och fibrotiskt, vilket försämrar hjärtats fyllnad i diastole. Tillståndet föregås av ett inflammatoriskt tillstånd i hjärtsäcken, som ibland passerar asymtomatiskt. En del patienter har tidigare haft perikardit. I Västvärlden är etiologin oftast okänd. TBC är en vanlig orsak i utvecklingsländer och med ökad invandring från sådana områden ser vi idag fler fall än tidigare med TBC-orsakad perikardsjukdom.

Symtomen kommer ofta smygande och domineras av högersvikt. Vänstersidiga symtom och tecken kan saknas helt, till skillnad från den vanligaste differentialdiagnosen, restriktiv kardiomyopati som går med diastolisk dysfunktion och i huvudsak vänstersidiga symtom.


 

SYMTOM
 

 • Trötthet
 • Nedsatt fysisk prestationsförmåga
 • Hjärtsviktssymtom, framför allt högersvikt med ödembildning
 • Uppkördhetskänsla i buken (leverförstoring)


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Restriktiv kardiomyopati
  Hjärtsvikt till följd av vänstersidig hjärtsjukdom, såsom ischemisk hjärtsjukdom.
   
 • Inlagringssjukdomar
  Amyloidos, hemokromatos.
   
 • Högersidig hjärtpatologi
  Myxom, tricuspidalisstenos eller insufficiens, pulmonell hypertension, kronisk lungembolism.


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Sjukhistoria
  Tidigare perikarditepisod? Tidigare infektioner? Tuberkulos? Tidigare eller nuvarande hjärtsjukdom? Strålning mot thorax?

Status
 

 • Puls och blodtryck
  Eventuellt lågt blodtryck, pulsen högre än normalt.
   
 • Lungauskultation
  Rena lungfält, ev tecken till basal dämpning som tecken till pleuravätska.
   
 • Hjärta
  Eventuella gnidningsljud. Halsvenstas som tecken till förhöjt centralt ventryck.
   
 • Buk
  Ev förstorad lever och eller ascites.
   
 • Extremiteter
  Dekliva pittingödem.

EKG

Inga specifika fynd finns. Eventuellt ses låga QRS-amplituder. Tecken på nuvarande eller genomgången perikardit kan finnas, som t ex generella ST-höjningar eller T-vågs inverteringar.


Lab

Provtagning som vid hjärtsvikt:
 

 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Elstatus (natrium, kalium, kreatinin)
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin)
 • B-Glukos
 • CRP
 • Blödningsstatus (PK, APTT)
 • Thyroideastatus (TSH, fritt-T4)
 • BNP eller NT-proBNP, kan vara lågt vid uttalad konstriktion.
 • Eventuellt riktad infektionsprovtagning (t ex TBC)

Radiologi
 

 • Lungröntgen
  Hjärtlungröntgen (perikardförkalkning, pleuravätska).
   
 • Ekokardiografi
  Ökad andningsvariation i tidigdiastoliska inflödet i vänster kammare. Perikardvätska. Ökad ekotäthet i perikardiet.
   
 • DT/MR
  Förkalkning och förtjockat perikard (>3-4 mm).

Övrigt

Hjärtkateterisering av höger och vänster hjärthalva är nödvändig för att bekräfta diagnosen

Hjärtbiopsi för differentialdiagnos mot restriktiv kardiomyopati


 

BEHANDLING
 

Tillfällig och övergående konstriktivitet kan ibland ses vid uttalad inflammation i perikardiet. I första hand behandlas då inflammationen på samma sätt som vid akut perikardit.

Kirurgisk perikardektomi är den enda radikala behandlingsmetoden. Operationen kan vara svår och tidsödande med ibland osäker utgång och bristfällig symtomlindring. Om det konstriktiva tillståndet också är förknippat med uttalad myokardfibrotisering är perikardektomi vanligen inte indicerat på grund av dåliga behandlingsresultat.

Konservativ behandling kan behöva ges om patienten bedöms vara i slutstadiet av sin sjukdom och kirurgisk behandling bedöms vara allt för riskabel. Fynd som stödjer detta förhållningssätt är:
 

 • Kakexi
 • Förmaksflimmer
 • Lågt cardiac output (cardiac index < 1,2 l/min/m2)
 • Hypoalbuminemi
 • Njur- och leversvikt


UPPFÖLJNING
 

Om kirurgisk åtgärd inte genomförs får patienten följas som annan kronisk hjärtsvikt.

Vid konstriktivitet som uppstår i samband med akut perikardit får patienten följas upp med nya undersökningar (fr a ekokardiografi) för att följa regress av konstriktion. Likaså efter kirurgisk behandling behöver man utvärdera att konstriktionen inte återkommer.


 

PROGNOS
 

Mortaliteten efter perikardektomi har rapporterats vara 6 %. Efter kirurgi är prognosen relaterad till grundsjukdom, vänsterkammarfunktion och graden av annan organpåverkan.

Strålningsinducerad sjukdom har sämst prognos (27 % 7-årsöverlevnad), bäst prognos har idiopatisk orsak (88 %). Vid akut-subakut perikardsjukdom med konstriktiv patologi kan tillståndet vara övergående. Det saknas dock tillförlitliga data om i vilken omfattning detta äger rum.

Vid uttalad konstriktivitet som inte kan åtgärdas kirurgiskt är prognosen utomordentligt dålig.


 

ICD-10

Kronisk konstriktiv perikardit I31.1

 

Referenser
 

 1. Kyto V, Sipila J, Rautava P. Chronic constrictive pericarditis in general adult population. International journal of cardiology. 2014;176(3):1158-60.
   
 2. Bertog SC, Thambidorai SK, Parakh K, Schoenhagen P, Ozduran V, Houghtaling PL, Lytle BW, Blackstone EH, Lauer MS, Klein AL. Constrictive pericarditis: etiology and cause-specific survival after pericardiectomy. J Am Coll Cardiol. 2004;43(8):1445-52.
   
 3. Welch TD, Ling LH, Espinosa RE, Anavekar NS, Wiste HJ, Lahr BD, Schaff HV, Oh JK. Echocardiographic diagnosis of constrictive pericarditis: Mayo Clinic criteria. Circ Cardiovasc Imaging. 2014;7(3):526-34.
   
 4. Talreja DR, Nishimura RA, Oh JK, Holmes DR. Constrictive pericarditis in the modern era: novel criteria for diagnosis in the cardiac catheterization laboratory. J Am Coll Cardiol. 2008;51(3):315-9.
   
 5. Haley JH, Tajik AJ, Danielson GK, Schaff HV, Mulvagh SL, Oh JK. Transient constrictive pericarditis: causes and natural history. J Am Coll Cardiol. 2004;43(2):271-5.
   
 6. Bogaert J, Francone M. Pericardial disease: value of CT and MR imaging. Radiology. 2013;267(2):340-56.

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 6126

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Konstriktiv perikardit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Nyköpings lasarett


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Alingsås Lasarett


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Kalix sjukhus


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna

annons
annons