Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Zikavirus
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Uppdaterad 2017-08-06
Specialitet Infektion
Skriv utBAKGRUND
 

Zikavirus är ett flavivirus som sprids via myggbett. Viruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Zika-skogen i Uganda. Kända sjukdomsutbrott har sedan skett i:
 

 • Delar av Afrika
 • Sydostasien
 • Söderhavsöar (sedan 2007)
 • Amerikanska kontinenten (2015)

Sedan 2015 har zikavirus spritt sig till den amerikanska kontinenten och omfattar nu större delen av syd och Mellanamerika, Västindien och nu även USA (södra Florida). Se karta. Avbrottet har dock börjat klinga av. För kontinuerlig uppdatering av drabbade länder se länk.

Sjukdomen sprider sig via Aedesmyggan, speciellt Aedes aegypti, samma vektor som för dengue- och chikungunyavirus, varför utbredningen överlappar med dessa virus. Möjligen sprids också virus via myggan Aedes albopictus som klarar tuffare klimat och detta kan vara en orsak till spridning till nya geografiska områden.

Zikavirus smittar inte från människa till människa via luftburen smitta eller hudkontakt. Inga inhemska fall finns rapporterade från Europa. Aedes aegypti-myggan finns inte i Sverige. Infektionen ger oftast upphov till milda symtom och kräver mycket sällan sjukhusvård. Dödsfall är mycket sällsynta och finns endast beskrivna hos enstaka patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.

På grund av risk för allvarliga fosterskador om infektionen drabbar gravida har WHO 1/2 2016 klassat epidemin som ett internationellt nödläge. 

 

SYMTOM OCH KLINIK
 

 • Många subkliniska fall (ca 5 subkliniska fall på ett kliniskt fall)
 • Ledsmärtor
 • Icke kliande utslag
 • Feber
 • Konjunktivit
 • Sjukdomsduration från några dagar till en vecka
 • Myalgi
 • Huvudvärk
Bild på patient med zikavirusinfektion

Patient med förmodad zikavirusinfektion i samband med stort utbrott på Cooköarna 2014. Foto: Nicklas Sundell


 

KOMPLIKATIONER
 

Det är vetenskapligt belagt att infektioner hos gravida kan orsaka fosterskador (mikrocefali).

Ökad frekvens av Guillain-Barré finns rapporterat i områden med sjukdomen.


 

DIAGNOS
 

Prover (serum eller urin) skickas till Folkhälsomyndigheten. Provtagning rekommenderas primärt om person, som vistats i områden där zikavirus sprids, uppvisar symtom förenliga med zikavirusinfektion. Beslut om provtagning av gravida som vistats i områden där zikavirus sprids, men som saknar symptom tas av utredande läkare eller barnmorska.
 

 • PCR
  Test är positiv under akut sjukdomstid; i blod de första 5 dagarna och i urin upp till 10 efter insjuknande.
   
 • Serologi
  Efter 5 dagars feberperiod kan specifikt IgM mot zikavirus upptäckas. Korsreaktion mot andra flavivirus förekommer. För bedömning av resultat krävs uppgifter om:
  - Vaccinationer (Gula febern, TBE, japansk encefalit)
  - Reseanamnes
  - Tidpunkt för insjuknande


INKUBATIONSTID
 

 • 3-12 dagar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Andra sjukdomar som sprids med myggor och sjukdomar som ger feber, t ex:
 

PROFYLAX
 

 • Vaccin finns inte
   
 • Skydd mot myggbett, extra viktigt för gravida, t ex:
  - Täckande kläder
  - Myggmedel
   
 • WHO uppdaterade den 6 september 2016 rekommendationer angående förebyggande av sexuell överföring av zikavirus. Rekommendationerna skiljer inte på om en hemvändande resenär från berörda områden har drabbats av symptom eller ej och såväl kvinnor som män rekommenderas att undvika oskyddat sex under 6 månader efter hemkomst från områden där smittspridning av zikavirus förekommer. En kvinna som kan bli gravid bör avvakta minst 6 månader efter hemkomst från områden där smittspridning av zikavirus förekommer innan hon försöker bli gravid och bör under samma tidsrymd undvika oskyddat sex.


BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns inte
 • Sjukdomen är inte anmälningspliktig

Referenser
 

 1. Zika virus, Centers for Disease Control and Prevetion (CDC)
   
 2. Zika virus infection, Factsheet for health professionals, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
   
 3. Sjukdomsinformation om zikavirus - Folkhälsomyndigheten
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 6076

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Zikavirus

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT- läkare
AT i Dalarna


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping

annons
annons