Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Paraneoplastiskt syndrom (PS)
Författare Docent , Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2017-07-11
Specialitet Onkologi, Endokrinologi
Skriv utBAKGRUND
 

Paraneoplastiskt syndrom (PS) är en konsekvens av cancer som inte beror på lokal tumörväxt utan medieras av hormoner, cytokiner eller immunologisk reaktion. Ibland är PS det tidigaste symtomet på cancer. De vanligaste PS kommer beskrivas då denna översikt inte har som ambition på att täcka alla PS, eftersom det finns så många varianter. Endokrina symtom till följd av benigna tumörer (t ex hypofys- och binjuretumörer) ingår inte heller.

PS kan förekomma vid all slags cancer men är vanligast hos patienter med lungcancer, bröstcancer, ovarialcancer, lymfom och maligna tumörer från endokrina organ. Exakt hur många patienter som har PS är svårt att uppskatta eftersom det inte finns registrerat.

PS kan delas in i:
 

  • Endokrina
  • Immunologiska
  • Ospecifika

De ospecifika PS är mycket vanliga medan endokrina och immunologiska PS är ovanliga.


 

ENDOKRINA PS
 

Mekanism: Tumörcellerna utsöndrar hormoner/hormonliknande ämnen.

SyndromHormonVanligaste symtomVanligaste diagnos
CushingsACTH-liknande substansSom vid kortisonöverskottSmåcellig lungcancer
SIADHADHSom vid hyponatremiSmåcellig lungcancer
HyperkalcemiPTH-liknandeNedsatt allmäntillståndBröst-, lung-, njurcancer
Carcinoida syndromSerotonin, bradykininDiarréCarcinoid tarm/lunga
HypoglykemiInsulinliknande substansMedvetslöshetSarkom
PolycytemiErytropoetinYrsel, trombosNjurcancer 

IMMUNOLOGISKA PS
 

Mekanism: Immunsystemet försöker bekämpa cancern men slår ut egen vävnad som har antigen som liknar de antigen som finns i cancern.

SyndromVävnad som skadasVanligaste symtomVanligaste diagnos
Lambert EatonPerifera nerverMuskelsvaghetLungcancer
Limbisk encefalitHjärna (temporalt)DemensLymfom, ovarialcancer
Cerebellär degenerationLillhjärnanBalansrubbning, ataxiLymfom, ovarialcancer
Anti NMDA-encefalitHjärna”Encefalit-bild”Teratom i ovarie
Opso-/myoklonus/ataxiHjärnaNystagmusNeuroblastom
DermatomyositHudSårbildning i hudenLungcancer, bröstcancer
GlomerulonefritNjureHypertoni, ödem p g a albuminbristLymfom
Hemolytisk anemiErytrocyterTrötthet p g a anemiKLL, lymfom
Autoimmun trombocytopeniTrombocyterBlödningarKLL, lymfom
DepigmenteringMelanocyterKänslig hudMalignt melanom 

OSPECIFIKA PS
 

Mekanism: Inflammation orsakad av cancer med utsöndring av signalsubstanser, t ex TNF, TGF och cytokiner, vilket ger inflammatoriska symtom.
I denna grupp ingår de vanliga symtom som uppkommer vid avancerad cancer där inflammation har en central roll såsom:
 

  • Anemi
  • Viktnedgång
  • Feber/nattsvettningar
  • Allmän sjukdomskänsla
  • Ökad risk för tromboser

Vissa former av cancer har större benägenhet än andra att ge denna sjukdomsbild, t ex cancer från gallblåsa/gallgångar, pankreascancer, Hodgkins lymfom och högmaligna lymfom. Ospecifika PS är oftast ett sent fenomen men kan ibland vara första symtom t ex uttalad trombosbenägenhet vid cancer i pankreas/gallgångar (Trousseaus tecken).


 

BEHANDLING
 

Viktigaste behandlingen av PS är att bekämpa cancern med sedvanlig cancerbehandling. Vid immunologisk PS är immunsuppression också en viktig komponent, fr a med kortison men ibland med tillägg av andra immunsupprimerande läkemedel, t ex CD-20-antikroppen rituximab (Mabthera). Enstaka rapporter finns att immunologisk PS kan ge tumörregress, t ex hos patienter med melanom som utvecklar depigmentering.


 

PROGNOS
 

Prognosen för PS beror främst på vilken cancerdiagnos det rör sig om. Lung-, pankreas- och gallgångscancer har speciellt dålig prognos medan lymfom ofta blir botade. PS innebär oftast sämre prognos inom diagnosgruppen men kan ibland leda till att cancern upptäcks tidigt och i dessa fall kan prognosen bli bättre.

 

Referenser

Graus F et al. Lancet Neurol. 2016:15:391-404.A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis.

Kanaji et al. Paraneoplastic syndromes associated with lung cancer. World Journal of Clinical Oncology (Free) 2014;5:197-223.
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 5935

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Paraneoplastiskt syndrom (PS)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
AT i Dalarna


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT- läkare
Kiruna sjukhus


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus

annons
annons
annons