annons
annons
Kirurgisk behandling vid GERD
Författare Överläkare Thomas Franzén, Kirurgkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2014-06-09
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut
annons


Bakgrund
 

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är nästan alltid associerat med ett hiatusbråck (diafragmabråck). C:a 90% av alla patienter med GERD svarar bra på syrareducerande medicin, övriga 10% har framför allt mekaniska besvär oftast på grund av stora bråck.

Hiatusbråcken indelas i:

Typ I

Glidbråck. Ger oftast syrarelaterade besvär. Cardia (övergången mellan esofagus och ventrikel) har åkt upp i thorax. Vanligaste typen av hiatusbråck.

Typ II

Paraesofagealt bråck. Ger oftast mekaniska besvär. Cardia ligger på rätt plats i buken och ventrikeln (fundus) har pressats upp i thorax.

Typ III

Kombinerat bråck (glidbråck+paraesofagealt). Ger både syrarelaterade och mekaniska besvär.

Typ IV

Stort kombinerat bråck där hela ventrikeln och ibland även andra bukorgan vandrat upp i thorax.


Indikationer för operation
 

 • Om medicinsk behandling inte ger fullständig symtomlindring.
 • Stora bråck som ger mekaniska besvär i form av t.ex. tryck mot hjärta/lungor, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och dysfagi.
 • Ovilja att äta medicin livet ut.
 • Biverkningar av medicin.

Preoperativ utredning
 

 • Symtomevaluering
 • Gastroskopi
 • Esofagusmanometri och 24- eller 48-timmars pH-mätning i esofagus. Manometrin är viktig ur kirugisk synpunkt för att bedöma motoriken och därmed val av operation (total eller partiell fundoplikation).
 • Kontraströntgen för att kartlägga stora bråck.

Operation
 

Absolut vanligaste antirefluxoperationen är fundoplikation vilket innebär att man tar fundusdelen på ventrikeln och konstruerar en krage runt distala esofagus. Denna krage fungerar som en envägsventil och förhindrar reflux av ventrikelinnehåll upp i esofagus. Kragen kan göras helt omslutande esofagus (360°) eller partiellt omslutande (270°). Ofta kompletterar man fundoplikationen med en crusplastik då man försnävar hiatus (öppningen i diafragma som esofagus går genom).

Antirefluxoperation kan göras laparoskopiskt eller med öppen teknik. Man kan även göra operationen via bukhålan eller via thorax.

Valet av total eller partiell fundoplikation är omdiskuterat, det anses dock allmänt att den totala ger ett bättre refluxskydd men i gengäld mera postoperativ dysfagi. Den partiella anses vara bättre om man har dysmotorik i esofagus och/eller kort abdominell esofagus vid operation.

Några vanliga fundoplikationer:

 • "Floppy" Nissen 360°
 • Nissen-Rossetti 360°
 • Toupet 270°

 

Peroperativa komplikationer
 

 • Allmänna (blödning m.m.)
 • Esofagus/ventrikel perforation
 • Skada på vagusnerven

Postoperativa komplikationer
 

 • Allmänna (pneumoni m.m.)
 • Dysfagi (intermittent eller konstant), oftast övergående
 • Sämre rapförmåga
 • Oförmåga att kräkas
 • Gasbesvär (uppkörhet i buken/flatulens), oftast övergående
 • Övergående besvär i form av tidig mättnadskänsla, stoppkänsla bakom bröstbenet vid födointag, viktnedgång.

Vårdtid
 

2-5 dagar (inklusive operationsdagen) beroende på typ av operation och om öppen eller laparoskopisk teknik använts.


Sjukskrivning
 

Varierar oftast mellan en till fyra veckor. Största problemet är att lära sig att äta rätt. Man rekommenderar små portioner och istället tätare mellan måltiderna.


Uppföljning efter operation
 

 • Ordentlig information vid utskrivningen om postoperativa problem som oförmåga att kräkas, tidig mättnadskänsla m.m.
 • Återbesök eller telefontid efter c:a 2 månader, tidigare vid problem.
 • 24-timmars pH mätning samt esofagusmanometri 6 månader efter operation.


ICD-10

Gastroesofageal refluxsjukdom med esofagit K21.0
Gastroesofageal refluxsjukdom utan esofagit K21.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K21 Gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 576

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kirurgisk behandling vid GERD

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Affektiva I, avd. 361


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Gamlestaden


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Distriktsläkare
Primärvården
AT-LÄKARE

ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
annons
annons