Kirurgisk behandling vid GERD
Författare Överläkare , Kirurgkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2016-03-22
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut
annonsBakgrund
 

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är nästan alltid associerat med ett hiatusbråck (diafragmabråck). Ca 90 % av alla patienter med GERD svarar bra på syrareducerande medicin, övriga 10 % har framför allt mekaniska besvär oftast på grund av stora bråck.

Hiatusbråcken indelas i:

Typ I

Glidbråck. Ger oftast syrarelaterade besvär. Cardia (övergången mellan esofagus och ventrikel) har åkt upp i thorax. Vanligaste typen av hiatusbråck.

Typ II

Paraesofagealt bråck. Ger oftast mekaniska besvär. Cardia ligger på rätt plats i buken och ventrikeln (fundus) har pressats upp i thorax.

Typ III

Kombinerat bråck (glidbråck+paraesofagealt). Ger både syrarelaterade och mekaniska besvär.

Typ IV

Stort kombinerat bråck där hela ventrikeln och ibland även andra bukorgan vandrat upp i thorax.

 

Indikationer för operation
 

 • Om medicinsk behandling inte ger fullständig symtomlindring.
 • Stora bråck som ger mekaniska besvär i form av t ex tryck mot hjärta/lungor, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och dysfagi.
 • Ovilja att äta medicin livet ut.
 • Biverkningar av medicin.

Preoperativ utredning
 

 • Symtomevaluering
 • Gastroskopi
 • Esofagusmanometri och 24-, 48- eller 96-timmars pH-mätning i esofagus. Manometrin är viktig ur kirugisk synpunkt för att bedöma motoriken och därmed val av operation (total eller partiell fundoplikation).
 • Kontraströntgen för att kartlägga stora bråck.

Operation
 

Absolut vanligaste antirefluxoperationen är fundoplikation vilket innebär att man tar fundusdelen på ventrikeln och konstruerar en krage runt distala esofagus. Denna krage fungerar som en envägsventil och förhindrar reflux av ventrikelinnehåll upp i esofagus. Kragen kan göras helt omslutande esofagus (360°) eller partiellt omslutande (270°). Oftast kompletterar man fundoplikationen med en crusplastik då man försnävar hiatus (öppningen i diafragma som esofagus går genom).

Antirefluxoperation kan göras laparoskopiskt eller med öppen teknik. Man kan även göra operationen via bukhålan eller via thorax.

Valet av total eller partiell fundoplikation är omdiskuterat, det anses dock allmänt att den totala ger ett bättre refluxskydd men i gengäld mera postoperativ dysfagi. Den partiella anses vara bättre om man har dysmotorik i esofagus och/eller kort abdominell esofagus vid operation.

Några vanliga fundoplikationer:

 • "Floppy" Nissen 360° med crusplastik
 • Nissen-Rossetti 360° med eller utan crusplastik
 • Toupet 270°

 

Peroperativa komplikationer
 

 • Allmänna (blödning m m)
 • Esofagus/ventrikel perforation
 • Skada på vagusnerven

Postoperativa komplikationer
 

 • Allmänna (pneumoni m m)
 • Dysfagi (intermittent eller konstant), oftast övergående
 • Sämre rapförmåga
 • Oförmåga att kräkas
 • Gasbesvär (uppkörhet i buken/flatulens), oftast övergående
 • Övergående besvär i form av tidig mättnadskänsla, stoppkänsla bakom bröstbenet vid födointag, viktnedgång.

Vårdtid
 

2-5 dagar (inklusive operationsdagen) beroende på typ av operation och om öppen eller laparoskopisk teknik använts.


Sjukskrivning
 

Varierar oftast mellan två till fyra veckor. Största problemet är att lära sig att äta rätt. Man rekommenderar små portioner och istället tätare mellan måltiderna. 

Uppföljning efter operation
 

 • Ordentlig information vid utskrivningen om postoperativa problem som oförmåga att kräkas, tidig mättnadskänsla m m.
 • Återbesök eller telefontid efter ca 2 månader, tidigare vid problem.
 • 24-timmars pH mätning samt esofagusmanometri 6 månader efter operation.


ICD-10

Gastroesofageal refluxsjukdom med esofagit K21.0
Gastroesofageal refluxsjukdom utan esofagit K21.9
Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän K44.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K21 Gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)
K44 Diafragmabråck

Copyright © Internetmedicin 2016
ID: 576

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kirurgisk behandling vid GERD

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Vissa läkare sitter inte i möten
hela landet


ST-läkare - internmedicin eller geriatrik
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


ST- tjänst Allmänmedicin
Enköping


Är du SSK och redo för nya utmaningar?
K REHAB, Älvkarleby (mellan Uppsala och Gävle)


Specialistläkare Beroendemedicin
Sektion Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset


Tandläkare, 2 st
Folktandvården Wisby, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Överläkare/Biträdande Överläkare
Hudkliniken, Karolinska Solna


Distriktsläkare
Alnö Vårdcentral


Vikarier inför sommaren 2016
Region Skåne


Specialistläkare och ST-studierektor i internmedicin
Universitetssjukhuset, Linköping


Specialist i Allmänmedicin
Närhälsan Lerum Vårdcentral


Verksamhetschef
Laurentiuskliniken


Vill du bli en av oss?
Praktikertjänst, Kolbäck


Specialist i allmänmedicin
Stensö Hc


Specialistläkare
till geriatriken avd 11, Gävle


Tandhygienist
Folktandvården Roma, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Endokrinolog (LUS)
till verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset

annons