annons
annons
Raynauds fenomen
Författare Med dr, överläkare , Kärlcentrum/Skåne Universitetssjukhus
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2016-04-03
Specialitet Kärl, Reumatologi
Skriv ut
annons
BAKGRUND
 

Raynauds fenomen är ett symtomkomplex som karakteriseras av episodiska attacker av initialt bleka och därefter cyanotiska, kalla fingrar eller tår efter köldprovokation eller psykisk stress. Oftast åtföljs den vasospastiska fasen av en hyperemisk fas med rodnad, svullnad och bultande smärta.

Två typer kan särskiljas:
 

 • Primärt Raynaudfenomen förekommer i mer eller mindre uttalad form hos omkring 20% av Sveriges kvinnliga befolkning och 2% av männen. Debuterar eller förvärras oftast i puberteten. Etiologin till primärt Raynaudfenomen är okänd.
   
 • Sekundärt Raynaudfenomen (ca 10 % av fallen) är symtom som uppkommer till följd av en bakomliggande sjukdom. Det finns ett flertal olika etiologier till sekundära Raynaudfenomen, t ex sklerodermi, SLE, myeloproliferativ sjukdom, ocklusiv artärsjukdom och vibrationsskador.
Länk till behandlingsöversikt Vibrationsskador i hand och arm

Raynaud.jpg

Foto: Prof. emer. Bengt Fagrell


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Anamnes

 • Fingrar och/eller tår vitnar eller blir blåaktiga vid exposition för kyla eller i samband med emotionell stress. Även näsa och öron kan drabbas.

 • Diagnosen primärt Raynaudfenomen kan i de allra flesta fall ställas enbart på anamnesen:
  - Yngre kvinna med vita och/eller cyanotiska fingrar eller tår i samband med köldexposition.
  - Debut eller försämring av symtomen kring puberteten.
  - Oftast symmetriska besvär

Inspektion
 

 • Vid primärt Raynaudfenomen ses ofta inga förändringar lokalt om inte patienten har en vasospastisk attack.

 • Vid sekundärt Raynaudfenomen skall man leta efter:
  - Atrofiska förändringar i huden
  - Ischemiska sår/torr nekros
  - Blödningar i nagelbanden

Palpation
 

 • A. radialis och a. ulnaris skall palperas. Vid primärt Raynaudfenomen är förhållandena här helt normala.
   
 • Allens test ska utföras. Detta test används för att ta reda på om en förträngning eller ocklusion föreligger i a. radialis eller a. ulnaris.

  Vid Allens test skall a. radialis och a. ulnaris komprimeras samtidigt som patienten knyter och öppnar handen några gånger, varefter fingrarna sträcks ut. Därefter tas kompressionen av a. radialis bort, och om en organisk ocklusion föreligger i denna artär förblir handen blek och testet bedöms då som patologiskt. Testet upprepas sedan varvid kompressionen av a. ulnaris tas bort. Testet bedöms som "normalt" om handen återfår färgen på ett par sekunder.

Auskultation
 

 • Kärlen som avgår från aortabågen bör auskulteras vid misstanke om stenotiska förändringar. Subklaviakärlen kan t ex komprimeras av ett extra halsrevben, och ge Raynaud-liknande symtom.
   
 • Blodtrycket bör mätas i båda armarna, skillnad på > 20 mmHg indikerar proximal artärstenos.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Arterioskleros
 • Tromboembolisk sjukdom
 • Buergers sjukdom
 • Karpaltunnelsyndrom, thoracic outlet syndrome (TOS)


UTREDNING
 

Primärt Raynaudfenomen

Vid typisk anamnes utan tecken till vävnadsskada eller bakomliggande sjukdom behövs inga ytterligare undersökningar än de beskrivna under ”Symtom och kliniska fynd”! Diagnosen fås via anamnesen och rör det sig om en yngre kvinna som beskriver vita/blå fingrar vid kyla är diagnosen i princip klar.


Sekundärt Raynaudfenomen

Vid misstanke om sekundärt Raynaudfenomen skall patienten remitteras till medicinklinik för fortsatt utredning.
 

 • Laboratorieprover bör anpassas till misstänkt bakomliggande sjukdom. Screening med antikroppar är sällan värdefullt om det inte finns en klinisk misstanke om kollagenos. Vid klinisk misstanke är analys av SR, ANA och anti-ENA av störst värde. Analys av HB, LPK och TPK för att fånga ev hematologisk sjukdom.
   
 • CT/MR angiografi vid unilaterala symtom/misstanke om artärocklusiv genes.


 

BEHANDLING
 

Primärt Raynaudfenomen

Symtomatisk behandling!

 • Sluta röka!
   
 • Tag av alla ringar! Risk finns annars att venös stas uppkommer när kärlspasmen släpper och ett venöst gangrän kan bildas.
   
 • Skydda utsatta områden mot kyla. Händer (fötter) skall hållas varma. Det är också viktigt att handlederna täcks med varmt material. Om besvären är svåra kan symtomen lindras med hjälp av uppvärmda handskar eller sockor, som finns tillgängliga i många utföranden.
   
 • Utsättning av vasokonstringerande läkemedel.
   
 • Motionera regelbundet.

Mediciner
 

 • Vid svåra besvär kan symtomlindring fås genom att lokalt smörja in de utsatta fingrarna/tårna med 1 % nitroglycerinkräm (ex tempore beredes!) 20-30 minuter före köldexposition. Ungefär 60 % av patienterna upplever symtomlindring av detta.
   
 • Vid mycket svåra symtom kan även kalciumblockeraren nifedipin (Adalat) prövas i dosen 5–10 mg p.o. ca 30 minuter före köldexposition eller som stående behandling 3 ggr dagligen.


Sekundärt Raynaudfenomen
 

 • Terapin går ut på att ge behandling för den bakomliggande sjukdomen.
   
 • De lokala symtomen behandlas på samma sätt som vid primärt Raynaudfenomen men vid svåra fall kan prostaglandinanaloger
  (iloprost (Ilomedin)), fosfodiesterasehämmare, SSRI-preparat, statiner och ASA provas.


PROGNOS
 

 • Prognosen vid primärt Raynaudfenomen är god och vasospasmen hos dessa patienter leder i princip aldrig till vävnadsskador. Undantag: Risk för gangrän vid användning av ringar (Se figur 1)! Symtomen varierar dels med årstiden, och hos kvinnor dels med fluktuationer i hormonbalansen. Ofta minskar symtomen med åldern, säskilt i menopausen då de kvinnliga könshormonerna ändras.

 • Vid sekundärt Raynaudfenomen är prognosen helt avhängig den bakomliggande sjukdomen. Ofta är tyvärr symtomen allvarliga och nekroser på t ex fingertoppar är inte ovanliga.ICD-10

Raynauds syndrom I73.0

 


Referenser
 

 • Goundry B, Bell L, Langtree M and Moorthy A. Diagnosis and management of Raynauds`s phenomenon. BMJ 2012;344:e289 Länk
   
 • Ennins H, Anderson ME, Wilkinson J and Herrick AL. Calcium channel blockers for primary Raynaud´s phenomenon. Cochrane database Syst rev 2014 jan 30;1.CD002069 Länk
   
 • Maverakis E et al. International Consensus criteria for the diagnosis of Raynaud´s Phenomenon. J Autoimmun 2014 feb 1. Doi 10.1016 Länk
Copyright © Internetmedicin 2016
ID: 565

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Raynauds fenomen

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare och ST-studierektor i internmedicin
Universitetssjukhuset, Linköping


Endokrinolog (LUS)
till verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset


ST- läkare i Allmänmedicin
Vårdcentralen Malmköping


Specialistläkare
till geriatriken avd 11, Gävle


Vissa läkare sitter inte i möten
hela landet


Vikarier inför sommaren 2016
Region Skåne


Intensivvårdssjuksköterskor
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


ST- tjänst Allmänmedicin
Enköping


Anestesisjuksköterska, deltid
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Specialist i allmänmedicin
Stensö Hc


Specialistläkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Överläkare/Biträdande Överläkare
Hudkliniken, Karolinska Solna


Tandhygienist
Folktandvården Roma, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Operationssjuksköterskor, deltid
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Verksamhetschef
Laurentiuskliniken


Distriktssköterskor
1.sjukvårdsförstärknings- kompaniet


Distriktsläkare
Alnö Vårdcentral


ST-läkare - internmedicin eller geriatrik
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Är du SSK och redo för nya utmaningar?
K REHAB, Älvkarleby (mellan Uppsala och Gävle)


ST-läkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Specialist i Allmänmedicin
Närhälsan Lerum Vårdcentral


Vill du bli en av oss?
Praktikertänst, Kolbäck

annons
annons