Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Glukokortikoidresistens, primär generaliserad
Författare Professor , Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2018-01-13
Specialitet Endokrinologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Patogenes, tecken och symptom

Detta ovanliga medfödda syndrom beror på kroppscellernas minskade känslighet för kortisol. Patienterna korrigerar defekten via kroniskt ökad insöndring av CRH, ACTH och kortisol varför biverkningar uppstår från överproduktionen av mineralkortikoider (hypertoni, hypokalemisk alkalos) och hos kvinnor biverkan av ökade androgener (hirsutism, manligt håravfall, acne och menstruationsrubbningar). Hos en ung pojke medförde hyperandrogenismen för tidig pubertet. Den vanligt förekommande tröttheten hos patienter med kortisolresistens tros bero på att patienterna har en relativ kortisolbrist. Patienterna saknar cushingstigmata.


 

DIAGNOSTIK
 

Diagnosen ställs genom dexametasonhämningstest; 1 mg dexametason kl. 23 per os förmår inte hämma serumkortisol 8-10 timmar därefter till < 50 mmol/l.

Syndromet beskrevs första gången av AC Vingerhoeds 1976. Det ärvs autosomalt recessivt eller dominant. Fram till 2013 hade 14 olika mutationer påvisats hos 14 patienter med syndromet. En mutation låg i DNA-bindande delen, de övriga i ligandbindande delen. Eftersom hundratals patienter med syndromet redan studerats med avseende på mutationer i glukokortikoidreceptorn är det troligt att kortisolresistensen oftare beror på mutationer i de koaktivatorer som omger kortisol-receptorkomplexet.

 

Differentialdiagnos

Det kan vara svårt att skilja mellan Morbus Cushing (ACTH-producerande hypofysadenom) som ännu inte medfört makroskopiska Cushingstigmata och glukokortikoidresistens (se faktaruta).


Faktaruta 1. Undersökningar för att skilja på Morbus Cushing och generaliserad glukokortikoidresistens

Icke diskriminerandeMorbus CushingGeneraliserad glukokortikoidresistens
Midnattkortisol
Högdos dexametason
CRH-test
ACTH-testNormal/↑Normal/↑
Urinkortisol
DiskriminerandeMorbus CushingGeneraliserad glukokortikoidresistens
DygnsrytmFinns ejFinns på en förhöjd nivå
BenmineraltäthetNormal/↑
TRH-testInget TSH svarNormalt TSH svar
 

BEHANDLING
 

Terapin skall riktas mot patientens tecken och symptom. En låg dos långverkande dexametason kring midnatt (1 mg) kan hämma den ACTH-stimulerade ökningen av mineralkortikoider och androgener så att blodtryck och kalium inom kort normaliseras. Detta sker inom veckor och dexametasondosen kan minskas för att behålla normaliseringen (till 0,5 mg-0,25 mg). Hirsutism och acne minskar först efter 4-6 månader.

Hypertonin kan också behandlas med aldosteronantagonister som också är antiandrogena och kaliumsparande. När en individ diagnostiserats med generaliserat kongenital glukokortikoidresistens är det viktigt att utesluta respektive stadfästa syndromet med ett dexametasontest hos familjemedlemmar.

 

Sekundär glukokortikoidresistens vid andra sjukdomar

Sekundär kortisolresistens, då patienten inte längre svarar på höga doser exogena glukokortikoider, har rapporterats vid ektopiskt ACTH-syndrom, Nelsons syndrom, hematologiska maligniteter, depression, astma, reumatoid artrit, autoimmun hepatit, inflammatorisk tarmsjukdom och AIDS.


 

ICD-10

Andra specificerade adrenogenitala rubbningar E25.8

 

Referenser

Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Primary generalized familial and sporadic glucocorticoid resistance (Chrousos syndrome) and hypersensitivity. Endocr Dev 2013; 24: 67-85. Länk

Charmandari E, Kino T. Chrousos syndrome: a seminal report, a phylogenetic enigma and the clinical implications of glucocorticoid signaling changes. Eur J Clin Invest 2010; 40: 932-942. Länk

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 5472

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Glukokortikoidresistens, primär generaliserad

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Östersunds sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Visby lasarett


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona

annons
annons