Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Mycoplasma genitalium, infektion
Författare Med dr, överläkare , Hudkliniken/Karolinska Huddinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-01-31
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en av de minsta bakterierna som sekvenserats. Den upptäcktes första gången 1981 hos två män med uretrit. M. genitalium är långsamväxande och mycket svårodlad, men kan diagnosticeras med nukleinsyraamplifieringstest (exempelvis PCR). Det är inte känt hur lång inkubationstiden är. Bakterien saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med β-laktamantibiotika.

M. genitalium överförs genom sexuell kontakt och kan orsaka uretrit- och cervicitsymtom. Uppåtstigande infektioner med endometrit, salpingit och epididymit förekommer, men risken för komplicerade infektioner är lägre än vid klamydiainfektion. I det rådande kunskapsläget är det oklart hur hög risken är att infektion med M. genitalium kan leda till infertilitet.

M. genitalium har påvisats i prover från rektal slemhinna samt, enligt fallrapporter, vid konjunktivit och reaktiv artrit.

Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och behandling är inte kostnadsfri.

 

Epidemiologi
 

I Sverige uppskattas att infektion med M. genitalium kan vara lika vanlig som klamydia men nationell statistik saknas. Studier världen över visar varierande prevalens beroende på vilken population som undersöks.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Infektion med M. genitalium kan ge liknande symtom som vid klamydia och kan också vara helt symtomfri.

Kvinnor:
 

 • Vaginala flytningar
 • Cervicittecken (mukopurulent flytning)
 • Dysuri
 • Genital klåda
 • Lågt sittande buksmärtor
 • Mellanblödningar
 • Tecken på salpingit

Män:
 

 • Flytning från uretra
 • Dysuri
 • Uretraklåda
 • Balanit
 • Tecken på epididymit

Mikroskopi av "wet smear" (s k våtutstryk av vaginalsekret) och utstryk från uretra och cervix visar ofta ökat antal polymorfkärniga leukocyter.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

DIAGNOSTIK
 

I dagsläget föreligger inte sådana data om prevalens och komplikationer som skulle motivera ett screeningprogram för infektion med M. genitalium såsom för klamydiainfektion.

 

Indikation för testning

Provtagning kan rekommenderas:
 

 • Vid kliniska tecken på uretrit/cervicit
 • Vid kvarstående symtom efter klamydiabehandling om prov för M. genitalium inte tagits primärt
 • Vid utredning av salpingit, infertilitet och epididymit
 • Av partner till patient med M. genitalium

Frikostig provtagning rekommenderas vid blödningsrubbning hos kvinnor, vid upprepad ”UVI” där urinodling är negativ, vid reaktiva uretriter och vid konjunktivit som inte svarat på lokalbehandling. Överväg provtagning inför ingrepp som spiralinsättning och legal abort.

 

Nukleinsyraamplifieringstester
 

Exempelvis PCR, se lokalt laboratoriums anvisningar. Provtagning 10-14 dagar efter misstänkt smittotillfälle.
 

 • Män: urinprov, första portionen urin.
   
 • Kvinnor: urinprov, första portionen urin kombinerat med sekretprov från vagina eller cervix.

Sekretprover kan också tas från rektalslemhinna och från öga.

Test för diagnostik av makrolidresistens finns tillgänglig på Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge och vid Laboratoriemedicin Region Skåne, Klinisk mikrobiologi, Lund. Prover kan även skickas till Statens Serum Institut i Köpenhamn (Dr JS Jensen).


 

BEHANDLING
 

Rekommenderad behandling i Sverige: tablett azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5. Undvik att behandla med engångsdos azitromycin på grund av risk för resistensutveckling. Tetracykliner är oftast inte effektiva mot M. genitalium.

Aktuell(a) partner bör provtas och erbjudas behandling vid positivt provtagningsresultat.

Vid resistens mot azitromycin kan tablett moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 x VII ges. OBS! - levertoxicitet har rapporterats vid behandling med moxifloxacin. Preparatet skall inte ges till barn/ungdomar som fortfarande växer (se länk till FASS ovan). Vid behandlingssvikt även med moxifloxacin finns endast licenspreparat att förskriva.

Både azitromycin och moxifloxacin kan ge förlängt QT-intervall med risk för hjärtarytmier. Preparaten skall användas med försiktighet om patienten även behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet – exempelvis en del antidepressiva och antipsykotika (se länk till FASS ovan).

Patienter med behandlingssvikt kan remitteras till mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar/venereologisk mottagning.

 


UPPFÖLJNING
 

Kontrollprov kan lämnas 3-4 veckor efter påbörjad behandling. Fortsatta symtom efter behandling med azitromycin kan ibland bero på reinfektion, men en ökande makrolidresistens har också påvisats i studier både i Sverige och runt om i världen. Resistens mot moxifloxacin förekommer också.


 

ICD-10

Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar A63.8

 

Referenser

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1).

www.ssdv.se, riktlinjer STI

Taylor-Robinson D, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: from Chrysalis to multicolored butterfly. Clin Microbiol Rev. 2011 Jul; 24(3):498-514. doi: 10.1128/CMR.00006-11. Review

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 5409

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mycoplasma genitalium, infektion

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Chefsläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus, sjukhusledning


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare

annons
annons
annons