Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Höftledsartroplastik, minimalinvasiv (MIS)
Författare Med dr, specialist i ortopedi , /Karolinska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2013-06-08
Specialitet Ortopedi
Skriv ut
Patientbroschyr
Faktablad Artros
 

BAKGRUND


Mjukdelssparande eller minimalinvasiv höftledskirurgi (MIS) är en heterogen grupp av snittföringar, omfattande:
 

 • minimalinvasivt posteriort snitt
 • dubbelsnitt
 • minimalinvasivt anterolateralt snitt
 • främre minimalinvasivt snitt

Här beskrivs enbart det främre minimalinvasiva snittet (direct anterior approach), en muskelsparande snittföring via ett anatomiskt intervall mellan neuromuskulärt skilda områden.

Höftledsartros förekommer hos ca 10 % av befolkningen över 60 år. Värk, belastningssmärtor och rörelseinskränkning föranleder att total höftplastik utförs (i Sverige ca 15 000 fall per år). Operationsmetoden utvecklas kontinuerligt vad gäller material, protesdesign och operationsteknik.

I dag utförs i allmänhet höftledsplastik via en av två snittföringar; bakre eller anterolateralt snitt. Båda ger en bred tillgång till höftleden. Bakre snitt kan i vissa fall medföra en betydande risk för luxation medan anterolaterala snitt är förenade med risk för muskelsvaghet och hälta postoperativt. Teoretiskt skulle det direkta främre MIS-snittet medföra mindre risk för postoperativ funktionsnedsättning. Dessutom har det främre minimalinvasiva snittet visat sig orsaka mindre smärta efter operationen och kortare rehabiliteringstid. Det saknas däremot data som visar att MIS långsiktigt ger bättre resultat än andra snitt.

Tekniskt kan MIS vara svår, vilket lett till att metoderna inte riktigt fått fäste i Sverige. Dessutom är MIS resurskrävande: två assistenter är en nödvändighet. Operationen bör om möjligt till en början göras under handledning av en van operatör. Totalt har 762 patienter opererats i Sverige sedan 2003 (43 fall 2011).

För ytterligare information om höftledsartros och operationsmetoder, se även:
 

Höftledsartros, coxartros

Höftledsartros - ytersättningsplastik


Indikationer
 

 • Patienter med symtomatisk primär höftledsartros som inte uppnår förbättring med konservativ behandling (smärtlindring med NSAID, sjukgymnastik, ortopediska hjälpmedel eller viktnedgång), d v s samma indikationer som för "konventionell" höftplastik.
   
 • Såsom vid all kirurgi finns det "enkla" och "svåra" fall. Försvårande omständigheter är:
  - kraftig muskulatur
  - BMI >30
  - coxa vara
  - kort och bred collum femoris
  - acetabulär protrusion (se figur 1)


Figur 1. Till vänster ett "enkelt" fall för minimalinvasiv höftledsartroplastik och till höger ett "svårt" fall med acetabulär protrusion. (framskjuten ledpanna) vä. höft (t h).
 

hoftledsartro1.jpg
 

BEHANDLING


Minimalinvasiv höftledsartroplastik har som all kirurgi en inlärningskurva och bör i början utföras med en mer erfaren kollega. Det krävs specialdesignade instrument med dubbelkurvering och offset för att genomföra operationen (se figur 2).


Figur 2. Specialdesignade hakar som skyddar vävnad vid höftledsartroplastik.
 

hoftledsartro2.jpgFigur 3. I bilden till vä ses en krok som används till att lyfta fram femur inför insättandet av femurkomponenten samt en hake som sätts runt ilium proximalt om acetabulum. I bilden till hö syns ett offsethandtag för femurrasp (t v) och ett handtag för insättning av acetabulumkomponenten (t h).
 

hoftledsartro3.jpg


Patienten ligger på rygg på operationsbordet, och man bör drapera bägge benen individuellt från crista iliaca ner till mitten på lårbenet.

Ett rakt snitt, ca 10 cm långt, läggs över m. tensor fasciae latae, mellan spina iliaca superior och trochanter major (se figur 4). Fascian delas längs med muskelriktningen och därefter förs tensor fasciae latae lateralt. Man får nu full insyn över kapseln, vilken klyvs longitudinellt. Därefter utförskaffas ett segment av lårbenshalsen och caput femoris extraheras.

3-4 hakar som skyddar omkringliggande muskler placeras kring acetabulum och ledpannan prepareras på sedvanligt vis med en dubbelkurverad offset reamer. En ocementerad cup slås in i ca 45° inklination och 20° anteversion (se figur 4). Innan man preparerar femur skall höften extenderas, adduceras och utåtrotateras. Med specialdesignade hakar lyfter man fram femur. Femoralkanalen prepareras med hjälp av ett dubbelkurverat rasphandtag för att få offset-effekt (se figur 3).


Figur 4. Intraoperativ bild efter att protesen satts in.
 

hoftledsartro4.jpgProtessystemet testas avseende stabilitet, rörelseomfång, hävlingstendens och benlängdsskillnad innan såret sys ihop. Postoperativt mobiliseras patienten på sedvanligt vis, hemgång vanligen efter 2 dygn.


Figur 5. 6 månader postoperativt. Nöjd patient med proteskomponenter i gott läge.
 

hoftledsartro5.jpg
 

KOMPLIKATIONER


Generella komplikationer vid höftledsartroplastik
 

 • Mortalitet ca 0,2-0,5%
 • Trombos 2-4%
 • Lungembolism ca 1% av fallen - med dödlig utgång i ca 0,1-0,2%
 • Djupa infektioner ca 0,5%
 • Postoperativ luxation 0,3-10% - majoriteten inom de 3 första månaderna


Specifika komplikationer vid minimalinvasivt främre snitt
 

 • Smärta eller domning till följd av skada på nervus cutaneus femoralis lateralis - oftast övergående
   
 • Blödningar kan uppstå vid skada på kärl i fascian bakom m. tensor fasciae latae. Dessa koaguleras innan de delas.
   
 • Muskelskador, framtill på m. tensor fasciae latae, kan uppstå vid excessiv press på muskeln med hakarna.
   
 • Cuporienteringen kan i början vara svår om man är van vid att patienterna placeras i sidoläge. I plant ryggläge har man dock fördelen av att kunna relatera till rummet vid inriktningen av acetabularkomponenten. Den vanligaste förekommande felpositioneringen är att cupen blir brant och anteverterad.
   
 • Protesstammen har en tendens till att hamna i varus och i anteversion om åtkomligheten är dålig. En kurverad protes av typ ABG II (Stryker Orthopaedics, NJ, USA) är lättast att placera.
   
 • Femurfrakturer har beskrivits hos patienter med osteoporos om protesen slås ned för hårt (se figur 6). Protesluxationer sker framför allt då komponenterna blivit felplacerade. Om positioneringen är korrekt skadar man inte strukturerna som förhindrar luxation; erfarna kirurger rapporterar en luxationsfrekvens på ca 0,6%, vilket är färre än vid konventionella snitt.


Figur 6. Postoperativ femurfraktur hos en äldre dam med ocementerade proteskomponenter.
 

hoftledsartro6.jpg
 

ICD-10

Annan primär koxartros M16.1
Annan dysplastisk koxartros M16.3
Annan sekundär koxartros M16.7

 

Referenser


Barton C, Kim P. Complications of the direct anterior approach for total hip arthroplasty. Clin. Ortho. N. AM. 40 (2009) 371-375.

Erens G, Thornhill T, Padgett D. Complications of total hip arthroplasty.

Hallert O, Li Y, Brismar H, Lindgren U. The direct anterior approach: initial experience of minimally invasive technique for total hip arthroplasty. Journal of orthopaedic surgery and related research 2012, 7-17.

Hozach W, Krismer M et al. Minimally invasive total joint arthroplasty. Springer Medizin Verlag 2004.

Imamura M, Munro N, Zhu S, Glazener C, Fraser C, Hutchison J, Vale L. Single mini-incision total hip replacement for the management of arthritic disease of the hip: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. J Bone Joint Surg Am 2012 Oct. 17; 94 (20): 1897-905.

Jolles BM, Bogoch ER. Posterior versus lateral surgical approach for total hip arthroplasty in adults with osteoarthritis. Cochrane Database Syst. Rev. 2006 Jul 19; (3): CDOO3828.

Matta JM, Shahrdar C, Ferguson T. Single-incision anterior approach for total hip arthroplasty on an orthopaedic table. Clin. Orthop. Rel. Res, 441: 115-124; 2005.
Nogler M. The direct anterior approach to the hip. Homer Stryker Center 2010.

Svenska Höftprotesregistret (se länk)


 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 5183

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Höftledsartroplastik, minimalinvasiv (MIS)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Gävle sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Östersunds sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Region Jönköping

annons
annons