Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Rosacea
Författare Docent , Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-09-10
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Rosacea är en relativt vanlig dermatos (c a 2-10 % av vuxna) med huvudsaklig lokalisation centralt i ansiktet.

Drabbar endast vuxna.

 

Patogenes
 

Orsaken är okänd. Den dominerande hypotesen är att rosacea är både en inflammatorisk och vaskulär sjukdom, proportionerna varierar mellan olika patienter. Inga tecken till bakteriell genes. Parasiten demodex är diskuterad som möjlig orsak, men förekommer även hos många hudfriska.


 

SYMTOM
 

 • Symtombilden är varierande, men många patienter upplever episoder av flush. Denna triggas framför allt av sol men ofta även av alkohol, starka kryddor eller andra vasodilaterande stimuli.
  Med tiden kan det uppstå en konstant rodnad och eventuellt svullnad centralt i ansiktet.
   
 • Papler och pustler på kinder, näsa och eventuellt panna för ofta patienten till läkarbesök.
   
 • Till rosaceasjukdomen hör också ökat antal uttalade telangiektasier. Hos ett mindre antal patienter tillkommer hyperplasi av vävnad, framför allt näsa, rinofyma.
   
 • Klåda ingår i regel inte i symtombilden vid rosacea.
   
 • Ögonirritationer är vanligt vid rosacea, i form av olika icke-karakteristiska ögoninflammationer.
   
 • En vanlig indelning av rosacea är därför 4 typer, där överlappning förekommer:

Typ 1: Erytem, blodkärl, ”vaskulär” typ (55-70 %)

Typ 2: Papler och pustler, ”inflammatorisk” typ (25-40 %)

Typ 3: Rinofyma (1-5 %)

Typ 4: Ögonrosacea (3-50 %)


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Acne tarda (vuxenakne) är vanligt men saknar det erythem som hör till bilden vid rosacea. Ofta papler och pustler på icke centrala delar av ansiktet och utanför ansiktet.
   
 • Seborrhoiskt eksem är mycket vanligt med rodnad fjällning i nasolabialfåror och glabellaområde. Papler och pustler hör inte till bilden vid seborrhoiskt eksem. Ofta samtidiga besvär av mjäll/klåda i hårbotten. En viss överförekomst av kombinationen seborrhoiskt eksem och rosacea föreligger.
   
 • Perioral dermatit drabbar huvudsakligen unga vuxna kvinnor. Sitter runt munnen och/eller runt ögonen, inte på andra ställen. Har inte samma kronicitet som rosacea.
   
 • Fjärilserytem vid SLE är mycket ovanligt och ett delfenomen vid allmänsjukdom. PAD kan ofta ge diagnos (till skillnad mot övriga nämnda diagnoser).


UTREDNING och PROVTAGNING
 

Diagnosen rosacea ställs enbart på den kliniska bilden. Den histologiska bilden är i regel okarakteristisk och ger stor risk för både över- och underdiagnostik och ska därför inte alls ingå i diagnostiken.


 

BEHANDLING
 

 • Flushattacker är svåra att behandla. Propranolol (Inderal) 10-40 mg p.o. kan ge symtomlindring.
   
 • Telangiektasier kan behandlas med laser riktad mot blodkärl, men är kostsamt och kan bara i undantagsfall ges inom offentlig sjukvård.
   
 • Erytemet är också svårbehandlat, även om det ibland lindras något i takt med övriga lesioner. Även här kan laser enligt ovan bli aktuellt efter många månaders behandlingsresistens. Brimonidin (Mirvaso) gel har en blekande effekt som varar i ca 12 timmar, appliceras 1 gång dagligen.
   
 • Förstahandsmedel mot papler och pustler är i regel Azelainsyra (Finacea) gel eller metronidazol-preparat (Rosazol kräm, Rozex kräm/gel), de senare numera receptfria i små förpackningar. Behandlingstid flera månader (till relativ besvärsfrihet), vilket gäller all rosaceaterapi för att få en optimal remissionstid. Kan med fördel kombineras med peroral terapi enligt nedan. Alternativ sedan några år är ivermektin (Soolantra) kräm 1 gång dagligen.
   
 • Om inte utvärtes terapi efter någon månads behandling ger tillräcklig effekt eller om patienterna har svårt att fördra utvärtes terapi på sin lättirriterade hud ges tillägg med doxycyklin (Oracea) 40 mg/dag i ca 8-16 veckor med dos som ligger under MIC-värden och ej ger solkänslighet. Mindre biverkningar i form av GI-symtom eller vaginal candida än fulldosantibiotika. Även mindre risk för soltoxicitet och enligt EMEA även mindre risk för bakteriell resistens än fulldosantibiotika. Kan med fördel ges i kombination med lokalt azelainsyra eller metronidazol. Lämpligtvis bör då lokalbehandlingen fortsätta i flera månader efter utsatt tetracyklinkur.
   
 • Alternativ är fulldostetracykliner (Tetracyklin/Tetralysal) i 2-6 (-12) månader. Dessa är dock inte – till skillnad mot Oracea – registrerade för diagnosen rosacea. Dosen individualiseras, men är i regel fulldos initialt, för att eventuellt sänkas vid klinisk förbättring. Dessa tetracykliner anses ge minimal risk för solkänslighet (till skillnad mot doxycyklin i fulldos). Kombination med utvärtes medel enligt ovan.
   
 • Tetracykliner (inkl Oracea) har också mycket god effekt på ögonsymtomen vid rosacea.
   
 • Erytromycin kan ges vid kontraindikation för tetracyklin. I första hand aktuellt vid sen graviditet/amning.
   
 • Vid behandlingsresistens eller utebliven remission efter 6 månaders antibiotikaterapi enligt ovan kan isotretinoin hos dermatolog diskuteras.
   
 • Rhinophyma behandlas framförallt kirurgiskt.
   
 • Behandling enligt ovan kombineras med mjukgörande kräm för ökad effekt av rosaceaterapin.

Prognos
 

Sjukdomen går initialt i skov.

Obehandlad sjukdom ger ofta kroniska besvär.

Med tillräckligt lång behandling (fortsätt tills aktiviteten kliniskt upphört) kan oftast uttalad symtomlindring uppnås med långvarig remission.

För att förlänga remissionerna rekommenderas att man använder någon av rosaceakrämerna som förebyggande terapi under många månader.

 

Remiss till dermatolog
 

Vid rhinophyma, osäker diagnos, otillfredsställande terapeutiskt svar inklusive utebliven remission bör hudspecialist konsulteras.

 


BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net


ICD-10

Rosacea, ospecificerad L71.9
Annan rosacea L71.8

 

REFERENSER

Rook. Textbook of Dermatology.


 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 509

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Rosacea

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Enköpings lasarett


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


Upplev en annorlunda vardag – sök tjänst på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Ystad

annons