Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Urinvägsinfektion, män
Författare Docent , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-02-23
Specialitet Urologi, Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

UVI hos män betraktas som komplicerad eftersom prostata ofta är medengagerad i infektionen.

Kronisk bakteriell prostatit utan klassiska prostatitsymtom är en vanlig orsak till recidiverande UVI hos män. Infektionsepisoderna orsakas i regel av samma bakteriestam, vilket indikerar förekomst av kroniskt infektionsfokus i urinvägarna. Bakterierna ”gömmer sig” i biofilmer och förkalkningar i prostata, vilket innebär att de svårligen kan elimineras med antibiotika.

Vid febril UVI, oavsett kliniska tecken på akut pyelonefrit, ses i mer än 90 % av fallen en övergående stegring av S-PSA. Nivåerna motsvarar dem som förekommer vid prostatacancer. Efter behandling av en sådan infektion kan det dröja flera månader innan PSA har normaliserats. Detta bör has i åtanke när PSA används för diagnostik av prostatacancer.

Vid UVI utan feber påverkas inte PSA. Det är okänt hur ofta prostata samtidigt är infekterad.


 

ETIOLOGI
 

 • E. coli orsakar cirka 80 % av infektionerna.
 • Vårdrelaterad UVI orsakas ofta av andra bakteriearter, som ej sällan är multiresistenta.


DIAGNOSTIK
 

 • Nitrit- och granulocytesterastest på urinen
 • Urinodling för art- och resistensbestämning
 • Kontamination vid provtagningen förekommer sällan, varför 103 bakterier per ml urin utgör diagnostisk gräns för UVI
 • Blododling vid febril UVI (tas på sjukhus)BEHANDLING
 

Febril UVI

Eftersom prostata ofta är samtidigt infekterad väljs i första hand ett preparat som ger goda koncentrationer i prostatavävnad, t ex en kinolon eller trimetoprim.

Beta-laktam antibiotika, som cefalosporiner och mecillinam, samt nitrofurantoin ger otillräckliga koncentrationer i prostata och bör därför undvikas för peroral behandling av febril UVI.

Trimetoprim-sulfa har inga terapeutiska fördelar framför trimetoprim, eftersom sulfakomponenten ger mycket låga koncentrationer i prostata. Dessutom finns risk för sulfarelaterade biverkningar, vilka ibland kan vara allvarliga.

Behandlingstid: 2 veckor.

 

Peroral terapi:

FörstahandspreparatCiprofloxacinCiprofloxacin 500 mg x 2
AndrahandspreparatTrimetoprimIdotrim 160 mg x 2


Kommentar:
Korsresistens föreligger mellan kinoloner. För att minska risken för resistensutveckling mot kinoloner bör ciprofloxacin, som har högst antibakteriell aktivitet, användas. Trimetoprim rekommenderas inte för empirisk terapi p g a hög resistens (ca 20 %) hos E. coli.

 

Parenteral terapi

Vid febril UVI påbörjas behandlingen ibland intravenöst med en aminoglykosid, cefalosporin eller ciprofloxacin. När tillståndet stabiliserats fortsätter behandlingen peroralt med ciprofloxacin (förstahandsalternativ) eller trimetoprim enligt resistensbesked.
 

UVI utan feber

Urinodling med resistensbestämning rekommenderas för att skilja UVI från LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), som blir vanligare med stigande ålder.

Vid symtomgivande UVI utan feber eftersträvas hög antibiotikakoncentration i urinen för att få patienten symtomfri. Detta uppnås med cefalosporiner, mecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Kinoloner kan undvaras på denna indikation eftersom eventuellt bakteriefokus i prostata ändå inte kan eradikeras. För empirisk behandling rekommenderas i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam p g a låg resistens hos E. coli (se avsnittet om akut cystit hos kvinnor!).

Behandlingstid: 7 dagar (ej evidensbaserat).


Peroral terapi:

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 3
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 2
CefadroxilCefadroxil Mylan 500 mg x 2
Cefadroxil Sandoz 1 g x 1Recidiverande symtomgivande UVI
 

Patienter som får täta recidiv av febril UVI bör ges långvarig (6-12 månader) suppressiv behandling med ett antibiotikum som isolerad bakterie är känslig för. Huruvida antibiotika som ger goda koncentrationer i prostata, t ex ciprofloxacin eller trimetoprim, är effektivare än andra preparat saknar dokumentation. Vid recidiverande symtomgivande UVI utan feber eftersträvas enbart höga urinkoncentrationer, varför nitrofurantoin eller trimetoprim kan användas, som vid reinfektionsprofylax till kvinnor med recidiverande cystit. Som regel är en tablett till natten tillräckligt.


 

UPPFÖLJNING
 

Kontroll 2 veckor efter avslutad behandling för att konstatera klinisk läkning. Urinodling om infektionen orsakades av stenbildande bakterier (t ex Proteus).


 

UTREDNING
 

 • Vid komplikationsfritt förlopp är radiologisk utredning och uretrocystoskopi inte nödvändig.
   
 • Vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, efter behandling av UVI eller vid upprepade infektioner med stenbildande bakterier (t ex Proteus) bör utredning med datortomografi njurar och uretrocystoskopi initieras.
   
 • Vid anamnes på försämrat urinavflöde görs urinflödesmätning, residualurinbestämning med ultraljud och uretrocystoskopi.

ICD-10

Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation N39.0
Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9
Akut cystit N30.0

 

REFERENSER
 

Ulleryd P, Sandberg T. Ciprofloxacin for 2 or 4 weeks in the treatment of febrile urinary tract infection in men: a randomized trial with a 1 year follow-up. Scand J Infect Dis 2003;35:34-9.

Urinvägsinfektioner hos män. Folkhälsomyndigheten 2014 :1-44.
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 455

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Urinvägsinfektion, män

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor

annons
annons