Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna
Författare Docent , Apoteksgårdens Vårdcentrum/Kopparberg
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2014-04-06
Specialitet Infektion, Lungmedicin
Skriv utBAKGRUND/ORSAKER
 

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kvardröjande luftvägsinfektioner.

Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier, som är beroende av värdcellen för sin metabolism. De har en tillväxtcykel bestående av infektiösa "elementary bodies" och reproduktiva "reticulate bodies". Endast de senare påverkas av antibiotikabehandling.

Släktet Chlamydiae är känt för att ge upphov till tysta kroniska infektioner som kan leda till fibros och skrumpning av celler.

Värdcellens immunförsvar tycks vid upprepade eller persisterande infektioner vara bidragande till problematiken.

C. pneumoniae har en ciliostatisk effekt på luftvägsepitelet, vilket kan ha betydelse för patogenes och symtom.

Smittspridning sker huvudsakligen inom familjen genom dropp- eller kontaktsmitta.
Inkubationstiden uppskattas till c.a. tre veckor.

C. pneumoniae-infektioner förekommer endemiskt, men med regionala prevalensskillnader. Epidemiska utbrott som vanligen varar ett halvt år har tidigare registrerats cirka vart fjärde till vart sjätte år. Den senaste registerade prevalensökningen inträffade år 2003 då cirka 10% av insända PCR-prov avseende C. pneumoniae var positiva. Därefter har endast sporadiska laboratorieverifierade C. pneumoniae-infektioner rapporterats. 2013 var endast 0,6% av 10 485 insända PCR prov positiva. Ett pseudoutbrott 2011-13 har rapporterats i Läkartidningen 2013 Nr. 34-35.

Flertalet individer blir infekterade redan som barn, men många får senare i livet ånyo C. pneumoniae-infektioner eftersom antikroppar efter akut infektion försvinner inom några år.

 

SYMTOM/KLINISK BILD
 

Akuta infektioner
 

 • Den kliniska bilden vid C. pneumoniae-infektion varierar från asymtomatisk till infektion som kräver sjukhusvård.

 • Den vanliga C. pneumoniae-infektionen är ofta långdragen, utan alarmerande symtom och ger sällan utslag i infektionsparametrar som CRP, SR eller LPK.

 • Organismen uppträder ofta som en co-patogen och har bl.a. påvisats tillsammans med andra luftvägspatogener i öronsekret vid akut mediaotit.

 • C. pneumoniae kan ge upphov till besvär från alla nivåer i luftvägarna.

 • Oftast insjuknar den drabbade med snuva, halsont, heshet och senare hosta, vilket gör att infektionen kan uppfattas som bifasisk.
  Hostan (som inte är produktiv) varar ofta i flera veckor, ibland i flera månader.

 • Halsont och hosta är de vanligaste symtomen, men sinuitbesvär anses också vanliga.

 • Inga luftvägssymtom kan specifikt knytas till C. pneumoniae-infektion.

 • En uttalad trötthet förefaller vanligare än vid luftvägsinfektion orsakad av andra agens.

 • C. pneumoniae ger hos barn oftast upphov till övre luftvägsinfektioner, medan vuxna vanligtvis får nedre luftvägsinfektioner.

 • Av nedre luftvägsinfektioner hos vuxna uppges C. pneumoniae vara etiologiskt agens till c.a. 5 % av alla akuta bronkiter och 10 % av alla samhällsförvärvade pneumonier.

 • Under epidemiska förhållanden har frekvenser på 20-40 % rapporterats för akut bronkit respektive pneumoni.

Kvardröjande infektioner
 

 • C. pneumoniae associeras med kronisk rinit, kronisk faryngit och persisterande otosalpingit.

 • Det vanligaste symtomet är slemansamling bakom näsan och i svalget, ofta förenad med klumpkänsla i halsen och nästäppa. C. pneumoniae har bl.a. påvisats hos barn med kronisk nästäppa och kroniska svalgbesvär i form av harklingar.

 • Ett samband mellan C. pneumoniae och astma har påvisats. Sambandet gäller framför allt icke-allergisk astma som debuterat i vuxen ålder.

 • C. pneumoniae har också påvisats vid exacerbation av kronisk bronkit och patienter med KOL har ofta höga specifika antikroppstitrar mot organismen.


UTREDNING/PROVTAGNING
 

 1. Diagnosen C. pneumoniae-infektion baseras på påvisande av organismen och/eller ett specifikt immunsvar.

 2. Organismen kan lättast påvisas från svalgslemhinnan. Istället för odling (som är svår) används PCR-teknik för detektion av bakterien.

 3. Eftersom C. pneumoniae är en intracellulär organism är det viktigt att svalgslemhinnan skrapas med en pinne så att provet innehåller cellmaterial. Lämpligast används en stel provtagningspinne för klamydiaprovtagning och transportmedium för klamydia.

 4. För serologisk diagnostik används MIF (mikroimmunofluorescens) eller EIA-test för påvisande av specifika C. pneumoniae-antikroppar av IgG-, IgM- och IgA-typ.

 5. Antikroppssvaret kommer sent, varför det bör gå 4-6 veckor mellan akut- och konvalescentprov.

 6. Diagnostiska kriterier för akut infektion är en fyrfaldig titerstegring eller förekomst av specifika IgM-antikroppar.
  Höga (> 1/2048) IgG-titrar kan (speciellt om de påträffas hos ett barn) tala för aktuell C. pneumoniae-infektion.

 7. Det finns inga fastställda kriterier för kvardröjande C. pneumoniae-infektion. Kriterier som sedan 90-talet använts i svenska studier är bestående besvär från någon nivå av luftvägarna med kardinalsymtomet kraftig slembildning, upprepade positiva PCR-test eller stigande titrar eller > 1/256 för IgA-antikroppar IgA-antikroppar. För närvarande analyseras inte C.pneumniae IgA i landet.


BEHANDLING
 

 • Flertalet akuta C. pneumoniae-infektioner behöver inte behandlas.
   
 • Bland patienter med luftvägsinfektioner som inte blir bra inom förväntad tid, döljs med stor sannolikhet en del med C. pneumoniae-infektion.
  Det kan efter fastställd etiologisk diagnos vara av värde, om uttalade symtom kvarstår, att behandla med antibiotika för att förhindra ett långdraget sjukdomsförlopp.
   
 • Vid behandling av C. pneumoniae-infektioner är makrolider att föredra.
  Vid akuta infektioner rekommenderas till barn erytromycin (Ery-Max, doseras efter vikt: 4-35 kg 40 mg/kg kroppsvikt och dygn uppdelat i två doser p.o., > 35 kg 1 gx2 p.o.) eller klaritromycin (Klacid, från 6 månaders ålder 15 mg/kg kroppsvikt och dygn uppdelat i två doser p.o.,
  > 35-40 kg 250 mgx2 p.o.) i 10 dagar.
  Vuxna får mindre biverkningar av de nya makroliderna, klaritromycin (Klacid, 250 mg x 2), roxitromycin (Surlid, 150 mg x 2) med behandlingstid 2 veckor eller azitromycin (250 mg; första dagen 500 mg, dag 2-5 250 mg, dag 7-17 250 mg var annan dag). Doxycykline (Doxyferm, 100 mg x 2 under 2 veckor) rekommenderas som första hands behandling i flera behandlingsöversikter. Egna erfarenheter från doxycycline-studier och C. pneumoniae behandling är att makrolider är att föredra
   
 • Behandling av kvardröjande C. pneumoniae-infektion (> 1 års duration) är sällan framgångsrik.
  Trots långa behandlingsperioder om cirka 6 veckor är recidiv efter 2-6 månader vanligt.
   
 • Azitromycin (Azitromax), som huvudsakligen ansamlas intracellulärt och har en lång halveringstid, har använts i svenska studier på kronisk faryngit och kronisk rinit i doseringen: dag 1: 500 mg, dag 2-5: 250 mg, dag 6-29: 250 mg varannan dag (totalt 18 tabletter).

ICD-10

Klamydiapneumoni J16.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
J16 Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes

Referenser
 

Allegra L, Blasi F, eds. Chlamydia pneumoniae - The Lung and the heart. Milano: Springer-Verlag 1999.

Kumar S, Hammerschlag MR. Acute respiratory infection due to Chlamydia pneumoniae: current status of diagnostic methods. Clin Infect Dis 2007;44:568-76.

Hammerschlag MR, Kohlhoff SA. Treatment of chlamydial infections. Expert Opin Pharmacother 2012;13:545-52.

 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 442

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Regionala ST-tjänster i klinisk kemi och mikrobiologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin


Specialistläkare i allmänmedicin
Närhälsan Frölunda vårdcentral


Vi förbättrar vårdsverige Vill du vara med?
Pelmatic söker läkare och sjuksköterskor för uppdrag i Skåne, Örebro, VG-Region och Norrland.


Lediga tjänster på hel- eller deltid. I Sverige och i Mali
Försvarsmakten


Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan Opaltorget vårdcentral


ST-läkare,
Klinisk kemi