Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Antikoagulantia, perorala - översikt
Författare Professor, överläkare , Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus
Professor, överläkare , Koagulationscentrum/SUS, Malmö
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2017-06-25
Specialitet Koagulation, Kardiologi
Skriv ut
 

BAKGRUND


Detta är en översikt av perorala antikoagulantia, såsom warfarin och faktor Xa- och trombinhämmare, inkluderande indikationerna för sådan behandling.

För information om åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp, se:
 

Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp


Warfarin

Warfarin (Waran/Warfarin) har använts sedan 1950-talet. På senare år har förskrivningen successivt ökat, främst p g a att allt fler patienter med förmaksflimmer nu får adekvat skydd mot embolisk stroke. Ca 1,8% av befolkningen står i dag på warfarin.

Det finns en del välkända problem med warfarinbehandling, varav risken för allvarlig blödning är det mest centrala. Behandlingen kräver monitorering av antikoagulationsnivå genom provtagning av PK(INR) och individuell dosering. Listan över möjliga interaktioner med föda och läkemedel är lång.

I Sverige är organisationen kring warfarindoseringarna mycket effektiv. Kvaliteten på warfarinbehandlingen mätt som tiden patienten har avsedd PK(INR)-nivå (TTR, Time in Therapeutic Range) är världsledande.


Nya perorala antikoagulantia

Flera nya perorala antikoagulantia finns tillgängliga. Internationellt används ofta förkortningen NOAK (Nya Orala Antikoagulantia).

Gemensamma fördelar är:
 

 • De behöver inte monitoreras med PK(INR)-prover
 • Snabbt insättande effekt (1,5-3 timmar)
 • Lägre risk för hjärnblödning än warfarin

ÖVERSIKT


Översikt över perorala antikoagulantia:

Dabigatran
(Pradaxa)
Rivaroxaban
(Xarelto)
Apixaban
(Eliquis)
Edoxaban (Lixiana)Warfarin
(Waran)
Prodrugjanejnejnejnej
Faktor Xa-hämmarenejjajajanej
Trombinhämmarejanejnejnejnej
Biotillgänglighet (%)6>80>5045100
Tid till peak (h)2331,5120
T½ (h)12-1799-149-1150
InteraktionerP-glyco-proteinCYP3A4
P-glyco-protein
CYP3A4
P-glyco-protein
CYP3A4
P-glyco-protein
Lång lista
Renal utsöndring (%)803325351
Antidotjanejnejnejja


Av de nya perorala antikoagulantia är en trombinhämmare, dabigatran (Pradaxa) samt tre faktor Xa-hämmare - rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana). Dabigatran utmärker sig genom att ha lägre biotillgänglighet och högre andel renal utsöndring.


 

INDIKATIONER


Warfarin används i dag på en mängd olika indikationer, varav några listas nedan. Listan över godkända indikationer för de nya orala antikoagulantia kommer att uppdateras kontinuerligt. Dessa indikationer gäller i dag (15/12 2015).

För fullständig beskrivning av respektive godkänd indikation var god se FASS.
 

DabigatranRivaroxabanApixabanEdoxabanWarfarin
Profylax vid elektiv höft- eller knäproteskirurgijajajajaja
Profylax vid kirurgi, trauma eller övriga patienter med ökad trombosrisknejnejnejnejja
Strokeprevention vid ickevalvulärt förmaksflimmerjajajajaja
Sekundärprofylax djup ventrombos (DVT) eller lungembolijajajajaja
Akut koronart syndromnejjanejnejja
Mekanisk klaffprotesnejnejnejnejja 

annons


BEHANDLING


Praktiska råd vid insättning

Generellt gäller att försiktighet skall iakttas vid njursvikt.


Provtagning
 

 • Hb, TPK
 • Kreatinin
 • PK(INR), APTT
 • Leverprover

Kreatinin används för att beräkna eGFR, vilket kan göras med hjälp av denna
kreatininclearance-kalkylator.

PK, APTT är viktiga utgångsvärden då de senare kan användas för att uppskatta antikoagulationseffekten vid eventuell blödning eller behov av kirurgi. Obs! Apixaban (Eliquis) har ej effekt på APTT eller PK(INR) ens i hög koncentration, varför dessa prover ej kan användas för att uppskatta antikoagulativ effekt av läkemedlet.
 


Patientinformation

Både skriftlig och muntlig patientinformation skall ges. Denna skall innehålla:
 

 • Syfte med behandlingen
 • Risker/vinster
 • Blödning/blodpropp
 • Åtgärder vid blödningar
 • Biverkningar
 • Värktabletter
 • Kost
 • Alkohol
 • Operationer
 • Ingrepp
 • Uppföljning
 • Njurfunktion
 • Fertila kvinnor
 • Graviditet
 • Åtgärder vid glömd dos

Patientinformationen kan med fördel ges av en van sköterska på antikoagulationsmottagningen.

Patienter som sätts in på NOAK bör följas med hjälp av nationella kvalitetsregister, t ex Auricula eller liknande.

 

Biverkningar

Förutom blödning är biverkningarna få. Dabigatran har en ökad frekvens dyspepsi som antas bero på att kapslarna innehåller vinsyra för att förbättra upptaget av läkemedlet.

 

Byte mellan olika antikoagulantia
 

 • Byte från warfarin till nytt oralt antikoagulantia (NOAK) – avsluta warfarin och starta NOAK när PK(INR) är < 2,0.
   
 • Byte från heparin/lågmolekylärt heparin (LMWH) till NOAK - ge första dosen NOAK 0-2 timmar innan nästa dos LMWH var planerad eller 0-2 timmar efter att heparininfusion avslutas.
   
 • Byte från nytt oralt antikoagulantia till warfarin - var god se nedan. Tidpunkten för insättande av warfarin beror på patientens uppskattade kvarvarande effekt av det tidigare preparatet, vilket beror på vilken njurutsöndring det aktuella preparatet har och patientens njurfunktion uppskattad med eGFR.
   
 • Byte från nytt oralt antikoagulantia till heparin/LMWH - ge heparin/LMWH vid tidpunkten för nästa planerade dos om ej njursvikt.
   
 • Byte mellan två nya orala antikoagulantia - detta har ej provats i studier. Om ej njursvikt kan det nya preparatet ges vid tidpunkten för nästa planerade dos.

Vid byte från NOAK till warfarin
 

 • eGFR > 50 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling på vanligt sätt 2-3 dagar innan behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR 31-50 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling 1 dag innan behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR 15-30 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling 1 dag efter behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR < 15 ml/min:
  NOAK är kontraindicerat, risk för blödning finns. Kontakta koagulationsexpertis.

Referenser


ESC guidelines, EHRA practical guide NOAC. Länk.

Weitz JI, Eikelboom JW, Samama MM. New Antithrombotic Drugs. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. CHEST 2012;141(2)(Suppl):e120S-e151S. Länk

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Information från Läkemedelsverket. 2017;28(1):12-78 Länk

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 4356

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Antikoagulantia, perorala - översikt

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Region Jönköping


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT- läkare
Sunderby sjukhus

annons
annons