Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Brösthypertrofi
Författare Specialistläk plastikkirurgi , Plastikkirurgen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2017-05-03
Specialitet Plastikkirurgi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Det kvinnliga bröstet består av bröstkörtel och fett. Bröstets sammansättning och storlek varierar mellan individer, vilket gör det svårt att säga hur stort ett normalt bröst är. Vissa studier anger ca 350-400 ml/bröst som normalvolym. Relationen mellan fett och bröstkörtel förändras genom livet, ofta efter barnafödande och menopaus.

Vissa kvinnor drabbas av s k brösthypertrofi eller brösthyperplasi, vilket innebär tillväxt av brösten. Detta kan ibland orsaka kroppsliga och/eller psykosociala bekymmer. Smärta från rygg, skuldror och axlar, samt ibland även från brösten, uppges ofta. I många fall uppstår även svårigheter att hitta kläder som passar, motionsidrott blir besvärlig och ibland smärtsam, hållningen försämras och eksem och svamp under brösten kan uppstå. Psykosociala besvär, såsom nedsatt självkänsla och ovilja att vistas på badanläggningar eller visa sig naken för sin partner är vanligt förekommande.

Målet med bröstförminskande kirurgi är att symtomlindra och få patienten att åter fungera socialt och yrkesmässigt opåverkad av bysten. Lägsta möjliga komplikationsfrekvens och optimalt kosmetiskt resultat eftersträvas.


Orsaker
 

 • Ärftlighet
 • Menopaus
 • Östrogenreceptoröverkänslighet


SYMTOM


 • Smärta från axlar, nacke och rygg
 • Smärta från övre delen av brösten
 • Spänningshuvudvärk
 • Svårighet att motionera
 • Svårighet att hitta BH och kläder som passar
 • Klåda under brösten
 • Psykosociala besvär


KLINSKA FYND


 • Stor byst/tung byst
 • Gropar över axlar efter BH-band
 • Spänd nack- och ryggmuskulatur
 • Dålig hållning
 • Eksem
 • Återkommande svampinfektioner


DIFFERENTIALDIAGNOSER


UTREDNING


Anamnes
 

 • Vilka symtom föreligger?
 • När började besvären?
 • Var sitter smärtan?
 • Annan sjuklighet?
 • Tidigare ryggskada?
 • Provat andra behandlingar? T ex massage, träning etc
 • Bröstcancerhereditet?
 • Bröstcancerscreening?
 • Rökning?
 • Läkemedelsanamnes inklusive naturläkemedel och omega-3-preparat


Status
 

 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • BMI
 • Bröst
 • Regionala lymfkörtlar
 • Rygg- och nackmuskulatur

Andra undersökningar

Volymmätning görs, om möjligt. (Olika storlekar av plastskålar/-bunkar kan användas.)

Om patienten är i ålder för mammografiscreeningsprogrammet ska mammografi utföras om föregående undersökning är > 6 månader gammal vid operationstillfället.


 

BEHANDLING


Behandlingen är kirurgisk. Bröstvävnad, både fett och eventuell bröstkörtelvävnad, tas bort. En rad metoder finns beskrivna. Huvudsakligen delas de in i:
 

 • Horisontella tekniker
 • Wise pattern (nyckelhålstekniker)
 • Shortscar-tekniker
 • Fettsugningstekniker

I Sverige används främst varianter på s k Wise pattern, där ärret ser ut som ett ankare. Lambåtekniken som används vid operationen kan skilja sig åt och vara baserad på superior, medial, inferior, lateral eller bilateral lambå med vårtgårdskomplex. I undantagsfall flyttas bröstvårtan genom fri transplantation.

 

Indikation
 

 • Bröstvolym ≥ 800 ml/bröst.
   
 • Normalviktighet
  - BMI ≤ 25 om yngre än 50 år
  - BMI ≤ 27 om äldre än 50 år.
   
 • Symtom på belastningsbesvär från axlar, rygg och nacke.
   
 • Faktorer som intertrigo, jugulum-mamill-avstånd och sociala bekymmer vägs in i bedömningen.
   
 • Vid stor bröstasymmetri kan indikation finnas, även i frånvaro av ovanstående.

Under förutsättning att patienten uppfyller dessa kriterier finns det stora förutsättningar för att den offentligt finansierade vården kan erbjuda operativ behandling. Observera att det således inte är tillräckligt med en ptotisk byst utan förstorad volym. I södra Sverige används ett datorprogram som väger samman en rad faktorer och därefter ger riktlinjer avseende eventuell kirurgi. I vissa delar av landet utförs kirurgin inom länssjukvården medan den i andra delar enbart utförs på plastikkirurgiska kliniker.

 

Kontraindikationer
 

 • Rökning
 • Övervikt
 • Orimliga förväntningar
 • Graviditet och amning (minst 6 mån efter avslutad amning)
 • Ålder - hos unga kvinnor bör brösten vara volymstabila i minst ett år
 • Svår systemisk sjukdom (ASA 3)


Pre-, peri- och postoperativ behandling
 

 • Dränage - används endast undantagsvis
 • Profylaktisk antibiotikabehandling har ingen effekt
 • Histopatologisk undersökning av preparat sker om patienten är över 40 år eller har hereditet för bröstcancer
 • Trombosprofylax kan övervägas vid långa operationstider


Komplikationer
 

 • Infektion
 • Fettvävsnekros
 • Vårtgårdsnekros
 • Hematom
 • Nedsatt eller avsaknad av sensorik i vårtgård
 • Hyperestesi
 • Nedsatt eller oförmåga till amning
 • Missprydande ärr
 • Asymmetri
 • Hudöverskott
 • "Fyrkantig" bröstform


UPPFÖLJNING


 • Sjukskrivning ca 2-3 veckor
 • Undvik tunga lyft och hård fysisk aktivitet i ca 4-6 veckor
 • Använd stödjande BH utan bygel under läkningsperioden
 • Tejpa ärr med pappers- eller silikontejp i 3-6 mån, för bättre läkning

Återbesök till sjuksköterska och/eller operatör under första månaden efter operation och eventuellt efter ett år för bedömning av slutresultatet.


 

ICD-10

Hypertrofi av bröstkörtel N62.9

 

Operationskod


Fettsugning av bröst HAD20
Reduktion av bröst med transposition av areola HAD30
Reduktion av bröst med transplantation av areola HAD35

 

Referenser


Nationella riktlinjer för bröstreduktionsplastik (www.skl.se (pdf))

Saariniemi, K. M., M. Joukamaa, et al. (2009). "Breast reduction alleviates depression and anxiety and restores self-esteem: A prospective randomised clinical trial." Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 43(6): 320-324.

Cunningham, B. L., A. J. L. Gear, et al. (2005). "Analysis of breast reduction complications derived from the BRAVO study." Plastic and Reconstructive Surgery 115(6): 1597-1604.

Blomqvist, L. and Y. Brandberg (2004). "Three-year follow-up on clinical symptoms and health-related quality of life after reduction mammaplasty." Plast Reconstr Surg 114(1): 49-54.

Kerrigan, C. (2005). "Maximizing outcomes in breast reduction surgery: A review of 518 consecutive patients: Discussion." Plastic and Reconstructive Surgery 116(6): 1640-1641.

Lewin R et al . Risk factors for complications after breast reduction surgery. Journal of plastic surgery and hand surgery. 2014;48:10-14.

Lewin R et al. A randomized prospective study of prophylactic antibiotic cloxacillin in breast reduction surgery. Ann Plast Surgery. 2015 Jan; 74(1):17-21

 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 4291

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Brösthypertrofi

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare

annons
annons